JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ควรรู้

21 กันยายน 2566


เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน การทำความรู้จักตำแหน่งต่างๆ ในบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะช่วยให้เรารู้ว่าต้องทำงานร่วมกับใคร เพื่อนร่วมงานแต่ละคนทำงานตำแหน่งอะไรบ้าง รวมถึงทำให้เข้าใจโครงสร้างของบริษัทมากขึ้น เรามาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่น่าสนใจ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆ ในการทำงานกับบริษัทชั้นนำกันเถอะ

 

คำศัพท์เกี่ยวกับตำแหน่งงาน ความหมาย
President  ประธานกรรมการ
Chief Executive Officer (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
General Manager (GM) ผู้จัดการทั่วไป
Managing Director (MD) กรรมการผู้จัดการ
Manager ผู้จัดการ
Branch Manager   ผู้จัดการสาขา
Finance Manager   ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
Human Resource Manager  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
Marketing Manager  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Plant Manager   ผู้จัดการโรงงาน
Purchasing Manager   ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Sales Manager   ผู้จัดการฝ่ายขาย
Assistant Manager ผู้ช่วยผู้จัดการ
Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Export Manager ผู้จัดการฝ่ายส่งออก
Manufacturing Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต
Supervisor  ผู้ดูแล
Team leader  หัวหน้าทีม
Colleague เพื่อนร่วมงาน
Intern นักศึกษาฝึกงาน

บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม