นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่ Jobshopthai เราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาสายงานอาชีพของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตามที่ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า เพื่อให้เราสามารถให้บริการคุณได้อย่างเต็มที่ เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ ที JOBshopthai เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง เรามุ่งมั่นเรื่องการปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรานำมาใช้ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆที่เราดำเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เราทราบว่าเนี้อหาในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก แต่กรุณาอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด

สารบัญ

1 การนิยามคำศัพท์เพื่อเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำไปใช้คือบ้าง ?
3 เหตุใดเราจึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ?
4 เหตุใดเราจึงต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเรามีหลักในการใช้ข้อมูลอย่างไร ?
5 คุณจำต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราขอหรือไม่ ?
6 เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ ใช่หรือไม่ ?
7 ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?
8 ทางบริษัทถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือไม่?
9 สิทธิ์ของคุณคืออะไรบ้าง?
10 ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใช้ระบบของ JOBshopthai.com?
11 ทางบริษัทจัดการเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในนโยบายนี้อย่างไร?

1. การนิยามคำศัพท์เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

ก่อนอื่น เราจำเป็นต้องให้คำจำกัดความหรือกำหนดขอบเขตคำศัพท์บางคำในนโยบายนี้เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

แม้ว่าความหมายของคำจะชัดเจนอยู่แล้ว แต่ในนโยบายนี้ 'ผู้สมัคร' หรือ 'คุณ' จะหมายถึง ตัวคุณ

เมื่อเราใช้คำว่า "เรา" หรือ "บริษัท" หรือ "อเด็คโก้" หรือ "JOBshopthai" เราหมายถึงกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย และคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ อเด็คโก้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาบุคลากรเข้าทำงาน (staffing) การจัดทำเงินเดือน (payroll services) การสรรหาพนักงานและการจัดจ้าง (recruitment & selection) การจัดทำการทดสอบด้านต่างๆ (testing solutions) การบริการด้านการเปลี่ยนสายงาน (career transition) การพัฒนาความสามารถพิเศษของบุคคลการพัฒนาคนเก่งๆ (talent development) การฝึกอบรมและการศึกษาด้านต่างๆ (training & education) การบริการช่วยจัดหางานใหม่ให้พนักงานทำหลังจากเลิกจ้างหรือลดงาน (outplacement) รวมทั้ง การบริการหางานในต่างประเทศ (international mobility) ผ่านทางบริษัทต่างๆในเครือและสายธุรกิจของอเด็คโก้

ทั้งนี้ เพื่อให้บริการดังกล่าวข้างต้นสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงนำระบบต่างๆที่เกี่ยวกับไอทีมาใช้ ในบางกรณี บริษัทมีเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สมัครงานหรือบุคคลากรของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆที่อยู่ในเวปไซต์ได้ด้วยตัวเอง (Self-Service Portal - ต่อไปขอเรียกว่า "พอร์ทัล") พอร์ทัลจะช่วยให้คุณสามารถค้นหางานและสมัครงานต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจ ตรงกับทักษะ และ/หรือประสบการณ์ของคุณ ณ สถานที่ทำงานที่คุณสนใจ ที่ทางบริษัทและบริษัทในเครือเปิดรับ

และที่สุดแล้ว นี่คือนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลและบุคคล เป็นนโยบายที่ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวคุณ รวมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตัวคุณเองและสิ่งที่คุณเป็น (เช่น "ฉันเป็นแฟนฟุตบอล" เป็นต้น) นโยบายนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท (แม้ว่าบางครั้งจะมีการซ้อนทับของข้อมูลซึ่งกันและกัน) ข้อมูลประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ" หรือ PII (Personally Identifiable Information) ซึ่งในนโยบายนี้ เราใช้คำว่า 'ข้อมูลส่วนบุคคล'


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำไปใช้คืออะไรบ้าง ?

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมักจะเก็บรวบรวม หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ชื่อ วันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิด รายละเอียดการติดต่อ และคุณสมบัติของคุณ (การศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรมและการฝึกงาน) เอกสารที่รับรองความเป็นตัวตนของคุณและสิทธิ์ในการทำงาน และข้อมูลอื่นๆที่คุณระบุไว้ในประวัติย่อหรือ CV ของคุณ
 • หากคุณเข้าสู่ระบบพอร์ทัลโดยใช้ LinkedIn หรือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมคือ ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ
 • หากคุณทำการติดต่อกับเรา เราจะเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อนั้นๆ
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณจากพนักงานของเราและจากบุคคลที่สามที่คุณให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้อื่น
 • ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเราและบริการของเราผ่านการสำรวจความพึงพอใจของทางบริษัท
 • เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์/พอร์ทัลของเรา รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ที่อยู่ไอพี (IP address) ของคุณ, เบราว์เซอร์, การลงประทับเวลาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (timestamp), สถานที่ การรับ/ส่งจราจรของข้อมูลของข้ามประเทศ, ข้อมูลสถานที่ วันที่/เวลา/สถานที่ของการทำธุรกรรมใดๆที่บันทึกบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท (weblogs) และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆและเนื้อหาที่คุณเข้าถึง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์/พอร์ทัลของเราได้ง่ายขึ้นในอนาคต ตัวอย่างเช่น เราจะแนะนำงานที่เปิดรับในสาขาที่อยู่ใกล้กับคุณเมื่อคุณติดต่อเรา เป็นต้น
 • นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณตอบอีเมล sms โทรศัพท์และการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เราจะขอความยินยอมโดยตรงจากคุณก่อนที่จะเราจะทำการส่งการสื่อสารทางการตลาดผ่านวิธีการเหล่านี้
 • ภาพถ่ายและวิดีโอของการเข้าร่วมการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ หรือการฝึกอบรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน (เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรม คุณสามารถขอไม่ให้ทำการบันทึกวิดีโอหรือถ่ายภาพได้)
 • รายละเอียดเรื่องความพิการใดๆและการให้ความช่วยเหลืออื่นใดที่เราอาจจะต้องจัดให้คุณเพิ่มเติมในสถานที่ทำงาน
 • ในบางกรณี เราอาจจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนอื่นๆ ที่มากกว่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับความพิการ ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญกรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (ได้แก่ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือ ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) และข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกัน
 • เราต้องการที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า อเด็คโก้จะทำการประเมินด้านต่างๆที่จำเป็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก ซึ่งอาจต้องใช้ข้อมูลที่คุณส่งมาในการประมวลผล และข้อมูลที่ได้จะรวมอยู่ในผลการประเมินในฐานข้อมูลการสรรหาบุคลากรที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก
 • นอกจากนี้ เราขอแจ้งให้คุณทราบว่า เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือก หน่วยงานการจ้างงานอาจพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรไฟล์สาธารณะของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter, LinkedIn, ฯลฯ) รวมทั้งข้อมูลและบันทึกสาธารณะอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือเพื่อการประเมินและค้นหาประสบการณ์ และทักษะในการทำงานของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของคุณสอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมของอเด็คโก้หรือไม่

3. เหตุใดเราจึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

ทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ('วัตถุประสงค์'):

 • เพื่อให้บริการด้านต่างๆคุณต้องการ เช่น การค้นหางานที่เหมาะสมเพื่อการสมัครงาน การช่วยเหลือคุณด้านการฝึกอบรม หรืออำนวยความสะดวกในขั้นตอนการสมัครงาน ซึ่งรวมถึงการส่ง CV ของคุณไปยังว่าที่นายจ้างเพื่อพิจารณา รวมทั้งทำการแจ้งให้คุณทราบหากมีตำแหน่งงานเปิดในอนาคตผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมาย และ/หรือวิธีการสื่อสารอื่นๆ
 • เพื่อทำการตลาดทางตรง (Direct marketing) เช่นผ่านทางอีเมล การส่งข้อความ หรือทางโทรศัพท์
 • เพื่อใช้ในการพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์/พอร์ทัลของเรา หรือ ระบบหรือกระบวนการอื่นๆทั้งที่มีอยู่หรือของใหม่เพื่อช่วยทำให้บริการได้ดีขึ้น; ซึ่งในส่วนของระบบไอทีและกระบวนการใหม่ๆ เรานำข้อมูลเกี่ยวกับคุณมาใช้ในการทดสอบระบบไอทีและกระบวนการใหม่นั้น เนื่องจากไม่สามารถนำเอาข้อมูลจำลองมาทดสอบการทำงานของระบบ IT ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์
 • เพื่อใช้ในการศึกษาและการทำวิจัยทางสถิติและเชิงวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบรรจุผู้สมัครเข้าทำงานในภาคธุรกิจและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งพยายามที่จะระบุปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อความแตกต่างใดๆที่เราทำการระบุ
 • เพื่อใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม (ดูด้านล่าง)
 • เมื่อจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันใดๆทางกฎหมาย
 • เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อ:

ก) ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและปกป้องบุคคล สถานที่ ระบบ และทรัพย์สิน

ข) ตรวจสอบให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายใน

ค) บริหารจัดการการสื่อสารและระบบอื่นๆที่อเด็คโก้ใช้งาน (รวมถึงฐานข้อมูลการติดต่อภายในบริษัท)

ง) ตรวจสอบหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดและต่อข้อร้องเรียน

จ) โฆษณาเป็นการภายในเกี่ยวกับการฝึกอบรมที่จัดขึ้นและใช้เนื้อหาที่ได้จัดทำจากข้อมูลของคุณ (เช่น รูปภาพ หรือวิดีโอของการฝึกอบรม เป็นต้น) และทำการตลาดสำหรับการฝึกอบรมในลักษณะที่คล้ายกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรและกับบุคคลที่สาม ซึ่งเราจะขอความยินยอมโดยตรงจากคุณก่อน และ

ฉ) เข้าไปมีส่วนร่วมในการซื้อหรือขาย หรือการร่วมทุนของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจ ที่ทางสมาชิกหรือพนักงานของอเด็คโก้ประสงค์จะมีส่วนร่วม ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่ได้เกิดขึ้นจริง


4. เหตุใดเราจึงต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเรามีหลักในการใช้ข้อมูลอย่างไร ?

ตามกฎหมาย เราต้องปฏิบัติตามหลักหรือมูลเหตุตามที่กฎหมายระบุไว้ เรื่องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ มูลเหตุตามกฎหมายหมายความได้ถึง:

 • การทำสัญญาหรือการทำตามขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่การทำสัญญา

ไม่ว่าคุณจะเข้าไปทำงานแล้วหรือกำลังจะเข้าไปทำงานโดยผ่านทางอเด็คโก้ การนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้สำหรับการณ์นี้จะขึ้นอยู่กับเหตุผลในการประมวลผลข้อมูล เช่น การปฏิบัติตามสัญญา หรือความพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญา บริการเหล่านี้อาจเป็นเรื่องการหางานที่เหมาะสมให้คุณ หรือช่วยเหลือคุณด้านการฝึกอบรมและช่วยเหลือเรื่องขั้นตอนการสมัครงาน เป็นต้น

 • การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

บางครั้งการประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ หน่วยงานสาธารณะ เช่น หน่วยงานด้านภาษี ด้านการเงิน หรือหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา ด้วยเหตุผลตามกฎหมายเพื่อการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น เพื่อการป้องกันหรือการตรวจสอบเกี่ยวกับอาชญากรรม เป็นต้น) ในกรณีเช่นนี้ เราต้องปฎิบัติตามกฎหมายในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ตามที่ร้องขอ

 • การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ์ของบริษัทที่ชอบตามกฎหมาย

การประมวลผลข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ์ของบริษัทอเด็คโก้ที่ชอบตามกฎหมาย ในการใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบริษัทและพนักงานของเราในการดำเนินธุรกิจในทางที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณ ซึ่งหมายความว่าเมื่อการประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามสิทธิ์ของบริษัทอเด็คโก้ที่ชอบตามกฎหมาย เรานำเอาผลประโยชน์ของคุณหรือสิทธิ์พื้นฐานและเสรีภาพของคุณมาดุลกับสิทธิ์ของบริษัทที่ชอบตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล การทำเช่นนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ผลประโยชน์และสิทธิ์พื้นฐานของคุณจะเข้ามาแทนที่สิทธิ์ของเราในการประมวลผลดังกล่าว หากเราจะทำการประมวลผลข้อมูลใดๆที่นอกเหนือไปจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนเสมอ


5. คุณจำต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เราขอหรือไม่ ?

คุณไม่มีข้อผูกพันใดๆที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราก็ได้แต่นั่นจะหมายถึงว่า เราจะไม่สามารถทำงานร่วมกับคุณหรือให้บริการคุณได้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างน้อยที่เราต้องการ นอกจากนี้แล้ว ในกรณีที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง อาจส่งผลให้คุณไม่สามารถได้รับบริการจากเราอย่างเต็มที่


6. เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆจากคนเลยใช่หรือไม่ ?

ใช่ เราทำเช่นนั้นเป็นบางครั้ง บริษัทใช้ระบบ/กระบวนการอัตโนมัติและการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติ (เช่น การทำ profiling เป็นต้น) เพื่อให้บริการตามที่คุณและลูกค้าร้องขอ ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าของเรามองหาพนักงาน เราสามารถดำเนินการค้นหารายชื่อผู้สมัครโดยใช้เกณฑ์อัตโนมัติ ซึ่งจะคำนึงถึง ความพร้อมในการเริ่มงานของคุณ ทักษะต่างๆที่คุณมี อัตราค่าจ้างและในบางกรณี ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับตัวคุณในงานก่อนหน้านี้ เพื่อนำมารวบรวมเป็น shortlist เรียงลำดับตามความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งหมายความว่า ในบาง shortlist คุณอาจอยู่ในลำดับที่สูงกว่าคนอื่นๆ ตามแต่ปัจจัยที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย


7. ทางบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?

บริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลา 7 ปี หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับเรา หากคุณประสบความสำเร็จในการหางานผ่านเรา บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามกฎหมายและตามสัญญา โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี สัญญาการจ้างงาน และข้อมูลทางการเงินใดๆ (รวมถึง ข้อมูลค่าจ้างเงินเดือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือน ฯลฯ) ต่อไปอีกเป็นเวลา 7ปี หลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน


8. ทางบริษัทถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือไม่?

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เรามักจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเป็นประจำ ซึ่งเป็นการทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น เราถ่ายโอนข้อมูลในกรณีดังต่อไปนี้:

 • ให้กับผู้ผลิตสินค้าและวัถุดิบซัพพลายเออร์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้าและวัถุดิบซัพพลายเออร์ที่ดูแลจัดการด้านการบริหารและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเรากับคุณซึ่งบุคคล ซัพพลายเออร์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้สัญญาและข้อผูกพันทางกฎหมายต่างๆ เพื่อรักษา ปกป้อง และเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ และจะเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาเท่านั้น ผู้ผลิตสินค้าและวัถุดิบซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปคือ ซัพพลายเออร์บุคคลทางด้านไอที (ที่เป็นโฮสต์หรือสนับสนุนระบบไอทีของเรา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณ) หน่วยงานที่ดูแลสถานที่ที่ตั้งของบริษัท (ที่ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพหรืออาคารที่ตั้งสำนักงานของเรา ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่ออนุมัติให้คุณผ่านเข้ามาในสำนักงานของเราได้) และฝ่ายบริหารด้านการเงินและการจัดการบัญชี (ผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อทำการจ่ายหรือรับเงินให้) นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับผู้ผลิตสินค้าและวัถุดิบซัพพลายเออร์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีไอทีและโซลูชั่น ซึ่งอาจรวมถึง การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ และ การใช้เครื่องมือประเมินทักษะผ่านออนไลน์ เป็นต้น
 • ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ในประเทศอื่นๆ พนักงานแต่ละหน่วยงานต่างปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันดังนั้นข้อมูลของคุณจะถูกแชร์ไปยังพนักงานเหล่านี้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ได้แก่

ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแชร์ไปยังพนักงานของบริษัทอเด็คโก้ทั่วโลกที่ปฏิบัติงานด้านไอที

ข) นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแชร์ไปยังบริษัทในเครือของอเด็คโก้ทั่วโลกที่คุณได้แสดงความสนใจในการทำงานในตำแหน่งงานนั้นๆ หรือเมื่อพนักงานของอเด็คโก้ระบุว่า คุณอาจมีทักษะเฉพาะที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ในตำแหน่งงานนั้นๆ รายชื่อประเทศที่เราดำเนินงานจะปรากฎอยู่ใน ฟังก์ชั่น "เลือกประเทศ" ของเว็บไซต์ของเราที่

 • ให้กับลูกค้า/ว่าที่นายจ้าง: เราจะแชร์ข้อมูลของคุณกับลูกค้าที่เปิดรับสมัครพนักงานที่คุณอาจสนใจในตำแหน่งที่เปิดรับนั้น หรือผู้ที่สนใจในโปรไฟล์ของคุณ ลูกค้า/ว่าที่นายจ้างเหล่านั้นมีภาระผูกพันตามสัญญารวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆในการปกป้องความลับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้กับเราและต่อตัวคุณเองด้วย
 • เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐ ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราถือว่า เรามีหน้าที่ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ หรือจะต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบในการทำเช่นนั้น
 • ในการทำการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (หรือในการดำเนินงานของ) การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการทำธุรกรรมทางธุรกิจอื่นๆ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับว่าที่ผู้ขายหรือผู้ซื้อและที่ปรึกษาของพวกเขา

9. สิทธิ์ของคุณคืออะไรบ้าง?

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงและการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอการรับรองหรือยืนยันว่าเราได้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปดำเนินการใดๆหรือไม่ ในกรณีนี้ คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณ และข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการประมวลผล ในบางกรณี คุณสามารถขอสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลของคุณจากเราได้ และในบางสถานการณ์ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราช่วยถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามตามคำขอของคุณได้

 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณได้

 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลทิ้ง

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทิ้ง ซึ่งคุณสามารถขอให้ทำเช่นนั้นได้ตลอดเวลา และทางอเด็คโก้จะทำการประเมินว่าคำขอของคุณควรจะได้รับการปฏิบัติหรือไม่ ซึ่งสิทธิ์นี้อยู่ภายใต้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือข้อผูกพันใดๆที่ทำให้เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ ในสถานการณ์ที่สอดคล้องตามกฎหมาย หากพิจารณาแล้วว่า คำขอให้ลบข้อมูลของคุณจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม อเด็คโก้จะปฏิบัติตามโดยไม่รอช้า โปรดจำไว้ว่า เมื่อข้อมูลของคุณถูกลบไปแล้ว ทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการกับคุณได้อีกต่อไป หากคุณต้องการลงทะเบียนกับบริษัทใหม่อีกครั้ง คุณจะต้องป้อนข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปใหม่

 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล

ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามในบางกรณี การจำกัดการประมวลผลข้อมูล อาจจำกัดบริการที่คุณสามารถได้รับจากเราด้วย

 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

บริษัททำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามสิทธิ์ของบริษัทที่ชอบตามกฎหมาย (และโดยไม่มีเหตุผลอื่นๆในการประมวลผลข้อมูล) หรือตามที่เกี่ยวข้องในการทำการตลาดทางตรง คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลข้อมูลของคุณเมื่อไหร่ก็ได้


หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆดังกล่าวข้างต้น โปรด log in เข้าสู่ self-service Portal หรือส่งอีเมลมาหาเราที่ sg.legal@adecco.com

เมื่อคุณส่งอีเมลถึงเราเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ บริษัทจะต้องทำการระบุตัวตนของคุณก่อนที่จะทำการใดๆตามที่คุณร้องขอ

ท้ายที่สุด คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ ที่ที่คุณพักอาศัย หรือทำงาน หรือ ณ สถานที่ที่คุณคิดว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณได้เกิดขึ้น


10. ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างไรเมื่อเข้าใช้ระบบของอเด็คโก้ ?

คุณจะต้องรับผิดชอบเรื่องการรักษารายละเอียดการ login เข้าสู่ระบบพอร์ทัลของคุณให้ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสผ่านที่เราได้ส่งให้คุณ หรือที่คุณได้เลือกไว้ ข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าสู่ระบบเหล่านี้มีไว้สำหรับการใช้งานของตัวคุณเองเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แชร์ข้อมูลประจำตัวหรือรายละเอียดบัญชีอื่นๆของคุณกับบุคคลอื่น


คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร?

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ: บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 99/9 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง 2005-8 ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ช่องทางติดต่อ: 02-832-3399, th.legal@adecco.com

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)

ชื่อ: Mr. Carlos Estrada, Head of Legal
สถานที่ติดต่อ: Adecco Singapore, 1 Scotts Road, #18-08 Shaw Centre, Singapore 228208
ช่องทางติดต่อ: sg.legal@adecco.com


11. ทางบริษัทจัดการเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในนโยบายนี้อย่างไร?

เงื่อนไขต่างๆของนโยบายนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆในนโยบายนี้ผ่านการประกาศที่เหมาะสม ทั้งในเว็บไซต์นี้ หรือติดต่อคุณโดยใช้ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ


กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย