หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

386

จำนวนงานทั้งหมด

0

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 1-10 หน้า 1

✅ เงินเดือน 14,000 + เบี้ยขยัน  1,000  บาท 

✅ INCENTIVE สูงสุด 4,000 บาท (ตามความสามารถ)

✅ ประกันสังคม

อาคาร Richmond ซอย สุขุมวิท 26 ( Bts  พร้อมพงษ์  หรือ  เข้าทาง  Big  C  พระราม 4)

⏰วันและ เวลาการทำงาน

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี18,000 บาท+ ค่าเดินทาง 3,000 บาท+ ค่าคอมมิชชั่น อยู่ในช่วง 2,000- 20,000 บาท (แล้วแต่ความสามารถ)

ภายในจังหวัดกระบี่

ปริญญาตรี·        เงินเดือน 15,000 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาค่าประสบการณ์ให้

·        ค่าโทรศัพท์ 500

·        ค่าทำงานล่วงเวลา

·        ประกันสังคม

แถวสาทร ไปที่ทำงานอาคารเพรสิเด้นท์ทาวเวอร์ ตรงแยกราชประสงค์

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา✅เงินเดือน 17k 

✅นอกเขตที่พักอาศัยมีเ้บี้ยเลี้ยให้วันละ 200 (วันทำงาน)

✅ค่าโทรศัพท์ 1,500 

✅ค่าเดินทาง 5,000 

✅ค่าคอม max 4,600 

✅ค่าน้ำมัน ตามจริงไม่เกิน 10,000 

✅ค่าโรงแรม คืนละ 500 ไม่เกิน 15 คืนต่อเดือน

✅มี Advance ให้ 15,000 

✅มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 

✅ปรับเงินประจำปี โบนัส (ตามผลประกอบการ)

✅ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน

✅ ภาคเหนือ DSO เชียงใหม่/พิษณุโลก   1 ตำแหน่ง

ปริญญาตรี👉รายได้ / สวัสดิการ: 

✅ อัตราจ้าง 20,000  บาท 

✅ ค่าเดินทาง  2,000  บาท

✅ หัก 3 % ตามเงื่ิอนไข

✅ สุพรรณบุรี  (เริ่มงาน 16/9/2562-13/12/2562)

✅ ระยอง (เริ่มงาน 1/10/2562-31/12/2562)

✅ พิษณุโลก  (เริ่มงาน 15/10/2562-31/11/2562)

👉วัน เวลาการทำงาน 

✅ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00  น. 

✅วันหยุดตามประเพณี 

 

ปริญญาตรี✅ อัตราจ้าง 15,000  บาท 

✅ เบี้ยขยันเดือนละ 500 บาท อายุงาน 6 เดือนปรับเบี้ยขยันเป็น 1,000 บาท 

✅ ค่าล่วงเวลา

อาคาร TPI  ขั้น 25  ถนนจันทน์  

เดินทางโดย BTS ช่องนนทรี  ต่อ BRT ถนนจันทน์

รถประจำทางสาย 22  ,62

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีรายวัน วันละ 700 (จ่ายเฉพาะวันทำงาน)

สูงสุด 4 วัน : สัปดาห์  หรือ 16  วันทำงาน : เดือน

ค่าโทรเหมา 1,000 

ค่าเดินทางเหมา 3,000

มีชุดยูนิฟอร์ม

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

💢DSO : เชียงใหม่(พุธ- เสาร์  4 วัน:สัปดาห์)

พื้นที่ : อ. เมืองเชียงใหม่  1 ตำแหน่ง   

พื้นที่ : อ. เมืองเชียงใหม่ - อ. สันทราย อ. สันกำแพง 1 ตำแหน่ง 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีรายวัน วันละ 700 (จ่ายเฉพาะวันทำงาน)

สูงสุด 4 วัน : สัปดาห์  หรือ 16  วันทำงาน : เดือน

ค่าโทรเหมา 1,000 

ค่าเดินทางเหมา 3,000

มีชุดยูนิฟอร์ม

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

💢DSO : โคราช(พุธ- เสาร์  4 วัน:สัปดาห์)

พื้นที่ : อ. เมืองโคราช-  อ. ปากช่อง 1 ตำแหน่ง

พื้นที่ : อ. เมือง บุรีรัมย์  1 ตำแหน่ง

พื้นที่ : อ. เมือง สุรินทร์  1 ตำแหน่ง

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีรายวัน วันละ 700 (จ่ายเฉพาะวันทำงาน)

สูงสุด 4 วัน : สัปดาห์  หรือ 16  วันทำงาน : เดือน

ค่าโทรเหมา 1,000 

ค่าเดินทางเหมา 3,000

มีชุดยูนิฟอร์ม

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

💢DSO : อุดรธานี(พุธ- เสาร์  4 วัน:สัปดาห์)

พื้นที่ : อ. เมืองอุดร  1 ตำแหน่ง

พื้นที่ : อ. เมืองขอนแก่น  1 ตำแหน่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)รายวัน วันละ 700 (จ่ายเฉพาะวันทำงาน)

สูงสุด 4 วัน : สัปดาห์  หรือ 16  วันทำงาน : เดือน

ค่าโทรเหมา 1,000 

ค่าเดินทางเหมา 3,000

มีชุดยูนิฟอร์ม

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

💢DSO : ชลบุรี (พุธ- เสาร์  4 วัน:สัปดาห์)

พื้นที่ : อ. บางละมุง  1 ตำแหน่ง

พื้นที่ : อ. ศรีราชา-  อ. เมืองชลบุรี 1 ตำแหน่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)