JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่

5 วิธีสร้างสังคมการทำงานให้น่าอยู่สำหรับคนทุกเพศ

13 มิถุนายน 2566


ในเดือนมิถุนายนของทุกปี หลายคนจะสังเกตุเห็นธงสีรุ้งและการจัดกิจกรรมของกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQIA+  น้องจ๊อบจึงอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเพศที่หลากหลาย และให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้น จะทำอย่างไรให้สังคมการทำงานของเราเป็นสังคมที่เปิดกว้าง ให้โอกาสคนทุกเพศทุกวัยได้เป็นตัวของตัวเอง และได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่

 

LGBTQIA+ ย่อมาจากอะไร?

LGBTQIA+  ย่อมาจาก Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer Intersex และ Asexual หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

L : Lesbian – หมายถึงผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกัน

G : Gay - หมายถึงผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกัน

B : Bisexual - หมายถึงคนที่รักได้ทั้งชายและหญิง

T : Transgender – ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ข้ามเพศ

Q : Queer – หมายถึงคนที่ไม่ปิดกั้นทางเพศ คือไม่ต้องการกำหนดว่าตนเองเป็นเพศใดหรือรักเพศใด

I : Intersex – หมายถึงคนที่มีเพศกำกวม หรือคนที่มีโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ โครโมโซม อวัยวะเพศที่ไม่สามารถแบ่งเป็นหญิงหรือชายได้

A = Asexual (เอเซ็กชวล) หมายถึง กลุ่มคนที่ไม่รู้สึกดึงดูดทางเพศกับผู้อื่น

+ = Plus หรือ บวก หมายถึง เพศอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง

 

5 วิธีสร้างสังคมการทำงานให้น่าอยู่สำหรับคนทุกเพศ

1 การให้เกียรติและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียม พยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย และเห็นอก เห็นใจกันให้มากๆ เราคาดหวังให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร เราก็ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบนั้นด้วย

2 เคารพในความเป็นส่วนตัว หากมีเพื่อนร่วมงานที่เป็น LGBTQIA+ ไม่อยากเปิดเผยเพศสภาพในที่ทำงาน เราก็ควรสร้างบรรยากาศการทำงานที่ปลอดภัย ไม่นำเรื่องส่วนตัวของเพื่อนไปบอกต่อ หรือนำไปล้อเลียน อาจจะลองถามเพื่อนคนนั้นว่ามีคนอื่นรู้อีกหรือไม่ เราจะได้ระวังไม่เผลอไปเปิดตัวว่าเขาเป็น LGBTQIA+ แทนเขา

3 เรียกชื่อและใช้สรรพนามตามที่เพื่อนต้องการ ถ้าไม่แน่ใจควรถามเพื่อนก่อน เพราะบางคนอาจอยากให้เรียกชื่อเท่านั้น ไม่ชอบให้ใช้สรรพนามอย่างอื่น วิธีนี้จะเป็นการให้เกียรติกันและไม่ทำให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกได้ 

4 ไม่คาดเดาเรื่องเพศสภาพของคนอื่น เพราะเราอาจรู้จักเพียงมุมใดมุมหนึ่งของเขาเท่านั้น จึงไม่ควรด่วนตัดสินใคร เราควร เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้แสดงความสามารถและเป็นตัวเองได้เต็มที่

5 สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข เอาใจเขา มาใส่ใจเรา สิ่งสำคัญคือ เมื่อพบพฤติกรรมเหยียดเพศในที่ทำงานต้องไม่ปล่อยผ่าน ช่วยกันตักเตือนทันที มาช่วยกันสร้างสังคมการทำงานที่ยอมรับความหลากหลายด้วยกันค่ะ

 

 

ขอขอบคุณที่มาจาก

Adecco Thailand

ConNEXT

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม