หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่

10 คำศัพท์วันลา ที่คนทำงานควรรู้

14 ธันวาคม 2563


🤒🏖 มาทำความรู้จักกับคำศัพท์วันลาภาษาอังกฤษที่คนทำงานควรรู้กันว่ามีอะไรบ้าง

Personal / Business leave - ลากิจ
Sick leave - ลาป่วย 

Annual / Vacation leave - ลาพักร้อน 
Leave without pay - การลาแบบไม่ขอรับเงินเดือน 

Maternity leave - ลาคลอด
Paternity leave - ลาดูแลครอบครัว ช่วงที่ภรรยาคลอดบุตร

Ordination leave - ลาบวช
Compassionate leave - ลาไปงานศพ

Study leave - ลาไปศึกษาต่อ
Military service leave - ลาไปรับราชการทหาร


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม