JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่

วางตัวในที่ทำงานอย่างไร ให้ใครๆ ก็อยากทำงานด้วย

15 มกราคม 2567


การวางตัวในที่ทำงานให้เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยให้การทำงานราบรื่นแล้ว หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก็จะทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น แต่ละคนได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มารู้จักวิธีวางตัวในที่ทำงานให้น่าคบหาและน่าเชื่อถือกันค่ะ

 

เป็นผู้ฟังที่ดี ให้ความสนใจในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานพูดหรือแสดงออก พยายามทำความเข้าใจมุมมองของเขา ไม่ด่วนตัดสินอีกฝ่าย วิธีนี้จะช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น

 

ให้ความสำคัญกับเวลา เมื่อได้รับมอบหมายงาน หรือมีนัดหมาย ควรตรงต่อเวลา เพื่อไม่ให้กระทบกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ หากมีเรื่องด่วนที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนต้องรีบแจ้งอีกฝ่ายทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลา และจะได้รีบหาวิธีแก้ไขได้ทัน

 

มีความจริงใจให้ทุกคน เราควรแสดงให้เพื่อนร่วมงานเห็นถึงความจริงใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อเขาเริ่มรับรู้ความจริงใจ ความเป็นมิตรที่เรามีต่อเขา เขาก็จะเริ่มอยากพูดคุยกับเรามากขึ้น

 

ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน เพราะการทำงานมักมีเรื่องเข้ามาท้าทายความสามารถเสมอ เมื่อเจอปัญหาให้พยายามมีสติ คิดหาทางออกด้วยตัวเองก่อน ถ้าเรื่องแก้ไขไม่ได้จริงๆ ค่อยปรึกษาหัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงานคนอื่น

 

ช่วยเหลือคนอื่นบ้างตามโอกาส นอกจากรับผิดชอบงานของเราแล้ว ถ้าเพื่อนคนอื่นๆ หรือทีมเราต้องการคนช่วยงาน การช่วยเหลือคนอื่นบ้างก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ และช่วยสร้างความสัมพันธ์ในทีมให้ดีขึ้น

 

เคารพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ แต่ละคนอาจมีทัศนคติ หรือวิธีการทำงานต่างกัน สิ่งสำคัญ เราต้องมีความเข้าใจ และเห็นใจกันให้มากๆ เราคาดหวังให้คนอื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร เราก็ควรปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบนั้นด้วย

 

ขอขอบคุณที่มาจาก

Salary Investor

Sanook


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม