JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่

หนังสือรับรองการทำงาน สำคัญอย่างไร ใช้ทำอะไรบ้าง

25 ตุลาคม 2566


สำหรับวัยทำงานที่มีประสบการณ์การทำงาน คุณเคยได้รับหนังสือรับรองการทำงานหรือไม่? วันนี้น้องจ๊อบอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักว่า เอกสารนี้มีสำคัญอย่างไร และใช้ทำอะไรได้บ้าง ไปอ่านกันเลย

 

หนังสือรับรองการทำงาน คือ เอกสารที่องค์กรหรือนายจ้างออกให้กับลูกจ้าง เพื่อรับรองการทำงานของลูกจ้าง โดยจะออกให้เมื่อสิ้นสุดการจ้างงานกับพนักงานคนนั้นแล้ว

 

ความสำคัญของหนังสือรับรองการทำงาน

1 ใช้ในการยืนยันถึงประสบการณ์การทำงานที่เคยทำ สำหรับการยื่นสมัครงานใหม่

2 ใช้เพื่อยื่นสมัครเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

3 ใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน

4 ใช้รับรองในกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

 

ข้อมูลที่ควรมีในหนังสือรับรองการทำงาน

  • คำระบุชัดเจนว่า “หนังสือรับรองการทำงาน”
  • ชื่อ-ที่อยู่ของบริษัทที่ออกหนังสือรับรองการทำงาน
  • ชื่อ-สกุลของพนักงาน
  • ตำแหน่งงาน
  • วัน / เดือน / ปี ที่พนักงานเริ่มต้นเข้าทำงานจนถึงวันสิ้นสุดการทำงาน
  • ระบุการยืนยันว่าเป็นพนักงานขององค์กรนี้จริง
  • วันที่ออกเอกสาร
  • ลงชื่อผู้ออกเอกสาร ตำแหน่ง และมีการลงชื่อหัวหน้างาน หรือกรรมการผู้จัดการเพิ่มเติม
  • ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำงาน

Q หนังสือรับรองการทำงาน มีอายุเท่าไหร่

A ตามกฏหมายใบรับรองการทำงานจะมีอายุ 30 วัน หลังจากนั้นจะกลายเป็นเอกสารเก่า ไม่สามารถใช้งานได้ แต่สามารถใช้ในการยื่นสมัครงานใหม่ในบริษัทเอกชนทั่วไปได้

 

Q ลาออกมานานแล้ว สามารถขอหนังสือรับรองการทำงานกับบริษัทเดิมได้หรือไม่

A สามารถขอหนังสือรับรองการทำงานกับบริษัทเดิมได้ ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม หากบริษัทไม่ออกให้ถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน

 

Q หนังสือรับรองการทำงานขอได้ที่ไหน ออกเองได้หรือไม่

A ไม่สามารถออกใบรับรองการทำงานด้วยตนเองได้ ต้องแจ้งกับฝ่าย HR หรือหัวหน้างานเพื่อแจ้งความประสงค์ของตนเองเท่านั้น

 

Q หากลูกจ้างทุจริต ต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้ไหม

A นายจ้างต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้ทุกกรณี เพื่อแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมาระยะเวลานานเท่าใด และมีรายละเอียดการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งนายจ้างไม่มีสิทธิ์ในการระบุสาเหตุการเลิกจ้างในใบรับรองรองในทุกกรณี แม้ว่าลูกจ้างจะลาออกเองหรือโดนไล่ออกก็ตาม

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

NationTV

HumanSoft


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม