JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่

สิทธิประกันสังคม ตรวจมะเร็งเต้านมและตรวจปากมดลูกฟรี

19 ตุลาคม 2566


สำนักงานประกันสังคม มอบสิทธิประโยชน์ตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกฟรี สำหรับผู้ประกันตนหญิงมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้ตลอดทั้งปี กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ "ตรวจสุขภาพประจำปี" มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 

การตรวจมะเร็งเต้านมและปากมดลูก

1. มะเร็งเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

2. มะเร็งปากมดลูก มี 2 วิธีดังนี้

2.1) Pap Smear ตรวจเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

 • อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

2.2) VIA ตรวจการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกที่รู้ผลรวดเร็ว

 • อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
 • อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap Smear

 

วิธีการเข้ารับบริการ

แสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการ (ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์) โดยต้องเช็กข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “ตรวจสุขภาพ” หรือโรงพยาบาลที่เข้าร่วม ได้ที่ www.sso.go.th โดยเลือกที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อโรงพยาบาลให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานประกันสังคม ปี 2565

 

การเตรียมตัวก่อนไปตรวจสุขภาพ

 • งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์ไปด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน กรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานประกันสังคม


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม