JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่

รู้ก่อนเซ็น สัญญาการจ้างงาน มีกี่แบบ

02 พฤศจิกายน 2565


หลังผ่านการสัมภาษณ์งาน ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือ การเซ็นสัญญาจ้างงาน สำหรับน้อง ๆ เด็กจบใหม่ ควรทำความเข้าใจลักษณะการจ้างงานแต่ละประเภทให้ถูกต้อง อะไรบ้างที่ควรดูให้ดีก่อนเซ็นสัญญา ไปดูข้อมูลจาก Adecco ที่แนะนำเด็กจบใหม่กันเลย

 

สัญญาจ้างงาน มี 4 รูปแบบ ได้แก่

  1. Full time สัญญาจ้างส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบนี้ เป็นสัญญาที่ไม่ได้ระบุวันสิ้นสุดสัญญา การจ่ายเงินจ้าง จ่ายในรูปแบบเงินเดือน มีวันหยุดประจำสัปดาห์ วันลาพักร้อน สวัสดิการ และได้ค่าชดเชยเลิกจ้าง อย่างครบถ้วน
  2. Part time เป็นสัญญาการจ้างแบบไม่กี่วันต่อสัปดาห์หรือทำงานเป็นกะ การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการตกลงกันและการพิจารณาของแต่ละบริษัท
  3. Contract มีความคล้ายกับสัญญาแบบ Full time ในส่วนหน้าความที่รับผิดชอบและการจ่ายเงินในรูปแบบเงินเดือน ต่างกันตรงที่ Contract จะมีวันสิ้นสุดสัญญาระบุไว้อย่างชัดเจน และอาจได้สวัสดิการไม่เท่ากันกับแบบ Full time ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท
  4. Casual หรือสัญญาจ้างรายวัน รายชั่วโมง เป็นรูปแบบของการจ้างงานชั่วคราว เช่น staff ในงาน event เป็นต้น โดย Casual เป็นรูปแบบเดียวที่อาจจะเซ็นหรือไม่ต้องเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียดในสัญญาจ้างงานที่ควรตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้

  1. รายละเอียดค่าจ้างและการจ่ายเงิน จำนวนเงินตรงกับที่ตกลงกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือนายจ้างไว้หรือไม่ การจ่ายเงินเดือน จ่ายเมื่อไหร่ หากทำงานล่วงเวลาเราจะได้รับค่าทำงานล่วงเวลาไหม อ่านให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยให้รีบสอบถาม
  2. สถานที่ปฏิบัติงาน ตรงกับที่ประกาศรับสมัครไหม หากต้องไปทำงานนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ มีสวัสดิการค่าเดินทางกรณีต้องเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่หรือไม่
  3. ระยะเวลาการจ้างงาน (หากเป็นสัญญาแบบ contract) ตรวจสอบว่า ระยะเวลาตรงกับที่ตกลงกันไหม หากสิ้นสุดสัญญาเรามีโอกาสได้รับพิจารณาให้ทำงานต่อ หรือต้องสิ้นสุดสัญญาตามที่ระบุ การอ่านข้อมูลในส่วนนี้ให้เข้าใจ จะช่วยให้เราวางแผนหางานใหม่ได้ทัน
  4. กฎระเบียบในการทำงาน อ่านให้เข้าใจและจำระเบียบข้อสำคัญ ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตามให้ได้ เช่น เวลาเข้างาน สิทธิการลาพักร้อน ระยะเวลาการทดลองงานกี่วัน เป็นต้น

นอกจากรายละเอียดทั้งหมดนี้แล้ว เนื้อหาส่วนอื่น ๆ ของสัญญาจ้าง น้องจ๊อบก็แนะนำให้ทุกคนอ่านทบทวนให้เข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดสัญญาจ้างขึ้น หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากในวันนี้จะช่วยให้น้อง ๆ ที่กำลังจะไปเซ็นสัญญาเริ่มงานใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานมากขึ้นนะคะ

 

ขอบคุณที่มาจาก

Adecco


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม