หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่

7 ประเภทวันลา ตามกฎหมายแรงงานที่ควรรู้

29 พฤศจิกายน 2564


ช่วงสิ้นปีแบบนี้ มีวันลาเหลือไหม❓ มาทำความรู้จักกับ 7 วันลาตามกฎหมายแรงงานที่ควรรู้กัน


#ลาพักร้อน : ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงาน

#ลาป่วย : ลาป่วยได้ตามจริง โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน และหากลาป่วยติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป นายจ้างมีสิทธิขอดูใบรับรองแพทย์ได้

#ลากิจ : ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยต้องกำหนดให้มีวันลากิจไม่น้อยกว่า 1 วัน

#ลาคลอด : ลูกจ้างหญิงลาเพื่อคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน

#ลาทำหมั : ลาได้ตามเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนด ตามใบรับรองแพทย์ โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย

#ลารับราชการทหาร : ลาได้เท่ากับจำนวนวันที่ทางการทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี

#ลาฝึกอบรม : ลาเพื่อฝึกอบรมได้ โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวันลานั้น

 

*จำนวนวันหยุดอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของบริษัท แต่ตามกฎหมายแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด 


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม