หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่

ไปสัมภาษณ์งานต้องมีเอกสารอะไรบ้าง

23 กุมภาพันธ์ 2564


โดยทั่วไปเอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน แต่ละบริษัทจะมีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่บริษัทจะระบุรายละเอียดเอกสารสมัครงานที่จำเป็นต้องใช้ไว้ในประกาศรับสมัครงานหรือให้ทางฝ่ายบุคคลแจ้งกับผู้สมัครโดยตรงเมื่อนัดสัมภาษณ์งาน ซึ่งผู้สมัครควรตรวจสอบรายการเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้เรียบร้อย แต่หากไม่ได้มีระบุไว้ผู้สมัครควรเตรียมไปเผื่อ ไม่ควรไปมือเปล่า JobShopThai จึงได้รวบรวมรายการเอกสารและหลักฐานที่บริษัทเรียกใช้บ่อย เพื่อให้ผู้สมัครใช้เป็นเช็คลิสต์ในการเตรียมตัวไปสมัครและสัมภาษณ์งานกันค่ะ

9 เอกสารที่ต้องมีติดตัวเมื่อไปสัมภาษณ์งาน

 

  1. เรซูเม่

แม้ว่าเราจะส่งเรซูเม่ผ่านทางออนไลน์ไปแล้ว แต่ทางที่ดีก็   ปรินท์ไปเผื่อไว้สัก 3 ชุด เผื่อบริษัทเรียกใช้

 

  1. รูปติดบัตร 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

การสมัครงานบางที่ เราต้องไปกรอกใบสมัครงานใหม่ตามฟอร์มของบริษัทอีกครั้งและอาจต้องมีการแนบรูป จึงควรเตรียมเผื่อไว้ก่อน

 

  1. สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาบัตรประชาชน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่แทบทุกบริษัทต้องใช้เพื่อยืนยันตัวตัน ดังนั้นควรเตรียมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ปัจจุบันการถ่ายสำเนาบัตรสามารถถ่ายเพียงด้านหน้าด้านเดียวได้

 

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนบ้านก็เป็นเอกสารสำคัญที่มีการเรียกใช้บ่อย    ควรเตรียมไปเผื่อไว้ โดยถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อเราติดอยู่

 

  1. สำเนาวุฒิการศึกษา

สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นเอกสารสำคัญมาก ที่ใช้ในการสมัคร งานในทุกบริษัท ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมโดยควรเตรียมไปทั้งใบรับรองการจบการศึกษา ใบเกรดหรือtranscript ของวุฒิการศึกษาที่ต้องใช้ในการสมัครงาน

 

  1. สำเนาผลการทดสอบทางภาษา

หากผู้สมัครเคยสอบวัดความสามารถทางภาษา เช่น TOEIC TOEFL IELTS หรือแบบทดสอบภาษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ เช่น CU-TEP หรือ TU-GET ควรถ่ายสำเนาผลการทดสอบทางภาษาเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานด้วย

 

  1. สำเนาใบขับขี่

กรณีที่สมัครเป็นพนักงานขับรถ หรืออาชีพที่ต้องขับรถเป็นประจำควรเตรียมสำเนาใบขับขี่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงาน

 

  1. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร

สำหรับผู้สมัครชายที่พ้นภาระทางการทหาร ควรเตรียมสำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหารติดตัวไปเผื่อกรณีที่บริษัทต้องการเรียกใช้เอกสาร

 

  1. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio)

กรณีนักศึกษาฝึกงานที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานควรทำ portfolio เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์ทราบว่าเราเคยมีผลงานหรือร่วมกิจกรรมอะไรมาบ้าง นอกจากนี้ในบางอาชีพ portfolio ก็เป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะใช้ประเมินทักษะความสามารถของผู้สมัคร เช่น ครีเอทีฟ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ นักเขียนคอนเทนต์ เป็นต้น

 

เอกสารทุกชิ้นควรเตรียมไปเผื่อ 2-3 ชุด และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมขีดคร่อมว่าใช้ประกอบการสมัครงานตามด้วยชื่อบริษัทเสมอ


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม