JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่

ช่วงทดลองงานมีกี่วัน หากไม่ผ่านควรทำอย่างไร

24 มิถุนายน 2567


ทุกครั้งที่เราไปเริ่มงานใหม่ จะมีช่วงทดลองงานเพื่อประเมินความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งช่วงทดลองงาน ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ ๆ แต่จะทำอย่างไร ถ้าเรามีแนวโน้วที่จะไม่ผ่านการทดลองงาน ไปหาคำตอบกัน

ช่วงทดลองงานมีกี่วัน?

โดยทั่วไปแล้ว ช่วงทดลองงานมักมีระยะเวลาอยู่ที่ 90-119 วัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท


หากไม่ผ่านช่วงทดลองงานควรทำอย่างไร?

  1. รับฟังคำแนะนำ: หากคุณไม่ผ่านช่วงทดลองงาน ควรพูดคุยกับหัวหน้าเพื่อรับฟังคำแนะนำและเหตุผลที่ทำให้ไม่ผ่าน แล้วนำข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
  2. วิเคราะห์ตนเอง: ประเมินตนเองว่าในช่วงทดลองงานทำอะไรบ้าง และมีอะไรที่สามารถปรับปรุงได้ เช่น ทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม หรือความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
  3. พัฒนาทักษะ: ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรือปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ เพื่อให้พร้อมมากขึ้นสำหรับโอกาสงานใหม่ที่อาจมาในอนาคต
  4. มองหางานใหม่: แม้ว่าคุณจะไม่ผ่านช่วงทดลองงาน แต่ไม่ควรหยุดนิ่ง ควรเริ่มมองหางานใหม่ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ของคุณ


ไม่ผ่านการทดลองงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่?

หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุไม่ผ่านทดลองงาน นายจ้างต้องแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง หรือจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าว ตามมาตรา 17 และมาตรา 17/1 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ และหากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามอายุการทำงาน ตามมาตรา 118

.

ช่วงทดลองงานเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่ หากคุณไม่ผ่านช่วงทดลองงาน ควรรับฟังคำแนะนำ วิเคราะห์ตนเอง และพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต สิ่งสำคัญคือ การรักษากำลังใจและมองไปข้างหน้าเสมอ

สำหรับใครที่กำลังหางานใหม่อยู่ ดูตำแหน่งงานว่างกับน้องจ๊อบได้ ที่นี่ค่ะ > https://jobshopthai.com/หางาน/ค้นหา ขอขอบคุณที่มา
Adecco Thailand
กระทรวงแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

 บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม