หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่

นั่งนานเกินไป ภัยที่คนทำงานต้องรู้

13 มกราคม 2566


ปัญหาสุขภาพของวัยทำงานส่วนใหญ่ มักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน สำหรับชาวออฟฟิศ การนั่งทำงานนาน ๆ  โดยไม่ได้ขยับร่างกายหรือเปลี่ยนอิริยาบถเป็นพฤติกรรมที่ควรเลี่ยง เพราะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าที่คิด  มาดูกันว่าผลกระทบที่อาจเกิดกับร่างกายมีอะไรบ้าง และต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร ให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

ผลกระทบที่เกิดจากการนั่งนาน

  1. ปวดหลัง รวมไปถึงคอ ไหล่ และกระดูกสันหลัง เกิดจากท่านั่งที่ไม่ถูกต้อง และนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในตอนแรกจะเริ่มปวดเล็กน้อย หากไม่ขยับกล้ามเนื้อส่วนหลังระหว่างวันอาจทำให้อาการปวดมากขึ้นได้
  2. เสี่ยงต่อการมีภาวะซึมเศร้า โดยพบในกลุ่มที่นั่งนานเกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเสี่ยงมีภาวะซึมเศร้าได้ถึง 47%
  3. น้ำหนักขึ้น การนั่งโดยไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้การเผาผลาญพลังงานในร่างกายช้าลง หากไม่ปรับพฤติกรรมอาจเสี่ยงต่อโรคอ้วนได้
  4. เสี่ยงทำให้ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการนั่งนาน ๆ แล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา

 

ชวนชาวออฟฟิศมาขยับร่างกาย ที่ทำได้ง่ายและทำได้บ่อยในชีวิตประจำวัน

  1. ใช้บันไดขึ้น-ลงแทนลิฟต์ นอกจากจะประหยัดไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกายช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น
  2. เดินระหว่างวันให้มากขึ้น เช่น เดินไปติดต่องานกับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก เดินไปเข้าห้องน้ำ เดินเล่นหลังจากมื้อกลางวัน สำหรับใครที่มีนาฬิกา หรือโทรศัพท์ที่บันทึกการก้าวเดิมระหว่างวันได้ ก็จะช่วยให้รู้ว่าเราเคลื่อนไหวต่อวันมากน้อยแค่ไหน
  3. ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายทุก 1 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว จะยืดเหยียดที่โต๊ะทำงาน หรือเดินไปสูดอากาศด้านนอก อย่างน้อย 3 นาที เพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักบ้าง

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

RAMA Channel

สสส


บทความล่าสุด

5 อันดับ บทความยอดนิยม