JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

70

จำนวนผู้เข้าชม

0

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      

• เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า

• ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน

• ทำรายงานสรุปยอดขาย (คีย์ยอดขายลงระบบ) และรายงานการตลาด

• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  • มัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ปริญญาตรี

• สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

• มีประสบการณ์การขายเครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

• พร้อมเริ่มงานทันที จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

• คอมมิชชั่น
• เป้าการขาย
• ประกันสังคม
• วันหยุดพักร้อนประจำปี
• วันหยุดประเพณี
• ประกันอุบัติเหตุ

Home Pro ชลบุรี

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ :

ชื่อผู้ติดต่อ : ธัญพิสิษฐ์ สามหาดไทย (คุณต้า)

เบอร์ผู้ติดต่อ : 091-730-1185

ID LINE : @306btevi

อีเมล : tanpisit.s@adecco.com

สมัครงานตำแหน่งนี้

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *