หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

209

จำนวนงานทั้งหมด

0

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 31-40 หน้า 4

ฐานเงินเดือน 10000 บาท  ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการตามบริษัทกำหนด 


 TG Lotus พระราม 1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน                      :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน               :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน      :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน      :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม      :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน     :   มี
 • วันลาป่วย             :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี     :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ             :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร     :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี     :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

📍 TG Shop สาขา Big C บางพลี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี ฐานเงินเดือน 10000 บาท 

ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการตามบริษัทกำหนด 


TG  The Mall งามวงศ์วาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือน 10000 บาท 

ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการตามบริษัทกำหนด 


TG Central ปิ่นเกล้า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

Jaymart           เมกะบางนา

Jaymart           Central บางนา

Jaymart           BIG C บางพลี

Jaymart           MKT Vill- สุวรรณภูมิ

Jaymart           ซีคอน ศรีนครินทร์

TG FONE        Central บางนา

TG FONE        Big C บางพลี

TG FONE        ซีคอน สแควร์

TG FONE        Lotus พัฒนาการ

BANANA         Big C บางพลี

BANANA         อิมพีเรียล สำโรง

BANANA         ซีคอน ศรีนครินทร์

BANANA         Central บางนา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือน 10080 บาท 

ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการตามบริษัทกำหนด 


BaNANA ตึกคอม พัทยาใต้  Jaymart Central พัทยาบีช

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)
 • Central บางนา
 • เมกะบางนา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

BIG C บางพลี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

Lotus พระราม 1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

Central พระราม 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี