JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
ข้อมูลบริษัท
TOSHIBA THAILAND
ผลการค้นหา 1-10 หน้า 1

• เงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท (หรือตามประสบการณ์) 
• ค่าคอมมิชชั่น
• ค่าเป้าการขาย  
• ค่าชุดยูนิฟอร์ม 
• ประกันสังคม  
• กองทุนเงินทดแทน 
• วันหยุดประเพณี 13 วัน
• วันหยุดพักร้อน 6 วัน
• วันลาป่วย 30 วัน
• วันลาคลอดบุตร 98 วัน

HOMEPRO พระราม 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)• เงินเดือนเริ่มต้น 10,000 บาท (หรือตามประสบการณ์) 
• ค่าคอมมิชชั่น
• ค่าเป้าการขาย  
• ค่าชุดยูนิฟอร์ม 
• ประกันสังคม  
• กองทุนเงินทดแทน 
• วันหยุดประเพณี 13 วัน
• วันหยุดพักร้อน 6 วัน
• วันลาป่วย 30 วัน
• วันลาคลอดบุตร 98 วัน

HOMEPRO ชัยพฤกษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)• รายได้ + ค่าคอมมิชชั่น

• Incentive ( เป้าการขาย )

• ประกันสังคม + กองทุนเงินทดแทน

• วันหยุดพักร้อนประจำปี

• วันหยุดประเพณี

• ประกันอุบัติเหตุ

บิ๊กซีพระราม 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3


TOSHIBA THAILAND

BY ADECCO

งานทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

#pc

• รายได้ + ค่าคอมมิชชั่น

• Incentive ( เป้าการขาย )

• ประกันสังคม + กองทุนเงินทดแทน

• วันหยุดพักร้อนประจำปี

• วันหยุดประเพณี

• ประกันอุบัติเหตุ

บิ๊กซีรัตนาธิเบศร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3


TOSHIBA THAILAND

BY ADECCO

งานทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

#pc

รายได้ตามพื้นที่

ค่าคอมมิชชั่น

ค่าเป้าการขาย 

ค่าชุดยูนิฟอร์ม

ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน

วันหยุดประเพณี 13 วัน

วันหยุดพักร้อน 6 วัน

วันลาป่วย 30 วัน

วันลาคลอดบุตร 98 วัน

HOMEPRO เพชรเกษม

มัธยมศึกษาปีที่ 3


TOSHIBA THAILAND

BY ADECCO

งานทั้งหมด 62 ตำแหน่ง


รายได้ตามพื้นที่

ค่าคอมมิชชั่น

ค่าเป้าการขาย 

ค่าชุดยูนิฟอร์ม

ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน

วันหยุดประเพณี 13 วัน

วันหยุดพักร้อน 6 วัน

วันลาป่วย 30 วัน

วันลาคลอดบุตร 98 วัน

HOMEPRO กัลปพฤกษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3


TOSHIBA THAILAND

BY ADECCO

งานทั้งหมด 62 ตำแหน่ง


รายได้ตามพื้นที่

ค่าคอมมิชชั่น

ค่าเป้าการขาย 

ค่าชุดยูนิฟอร์ม

ประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน

วันหยุดประเพณี 13 วัน

วันหยุดพักร้อน 6 วัน

วันลาป่วย 30 วัน

วันลาคลอดบุตร 98 วัน

HOMEPRO ราชพฤกษ์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3


TOSHIBA THAILAND

BY ADECCO

งานทั้งหมด 62 ตำแหน่ง


ประจวบคีรีขันธ์

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


TOSHIBA THAILAND

BY ADECCO

งานทั้งหมด 62 ตำแหน่ง


นครปฐม

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


TOSHIBA THAILAND

BY ADECCO

งานทั้งหมด 62 ตำแหน่ง


นครปฐม

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


TOSHIBA THAILAND

BY ADECCO

งานทั้งหมด 62 ตำแหน่ง