หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

277

จำนวนงานทั้งหมด

0

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 11-20 หน้า 2

เงินเดือน 10,000

ค่าคอมมิชชั่น         

เงินพิเศษ        

ประกันสังคม             

วันลาป่วย 30 วัน    

วันลากิจ 3 วัน       

วันพักร้อน 6 วัน         

วันลาคลอด 98 วัน   

นักขัตฤกษ์ 13 วัน       

กองทุนเงินทดแทน

ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ต. พระบาทอ.เมืองจ.ลำปาง 52000

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีเงินเดือน 10,000

ค่าคอมมิชชั่น         

เงินพิเศษ        

ประกันสังคม             

วันลาป่วย 30 วัน    

วันลากิจ 3 วัน       

วันพักร้อน 6 วัน         

วันลาคลอด 98 วัน   

นักขัตฤกษ์ 13 วัน       

กองทุนเงินทดแทน

 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีเงินเดือน 10,000

ค่าคอมมิชชั่น         

เงินพิเศษ        

ประกันสังคม             

วันลาป่วย 30 วัน    

วันลากิจ 3 วัน       

วันพักร้อน 6 วัน         

วันลาคลอด 98 วัน   

นักขัตฤกษ์ 13 วัน       

กองทุนเงินทดแทน

ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่จ. นครราชสีมา
ตำบลเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ตำบลลานเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีเงินเดือน 10,000

ค่าคอมมิชชั่น         

เงินพิเศษ        

ประกันสังคม             

วันลาป่วย 30 วัน    

วันลากิจ 3 วัน       

วันพักร้อน 6 วัน         

วันลาคลอด 98 วัน   

นักขัตฤกษ์ 13 วัน       

กองทุนเงินทดแทน

อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

อ.บรบือ จ.มหาสารคราม 

อำเภอ วาปีปทุม มหาสารคาม 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีเงินเดือน 10,000

ค่าคอมมิชชั่น         

เงินพิเศษ        

ประกันสังคม             

วันลาป่วย 30 วัน    

วันลากิจ 3 วัน       

วันพักร้อน 6 วัน         

วันลาคลอด 98 วัน   

นักขัตฤกษ์ 13 วัน       

กองทุนเงินทดแทน

ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ

ต.ในเมือง อ.เมือง 

ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม

ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี  • เงินเดือน 10,000 บาท
  • ค่าเสื่อม 2,000 บาท
  • ค่าโทรศัพท์ 1,500 บาท
  • ค่าน้ำมันขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นอยุ่กับจำนวน BP ที่ดูแล 
  • ค่า Incentive สูงสุด 7,500 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ
  •  ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  ประกันสังคม 
  • ปรับเงินประจำปี โบนัส (ตามผลประกอบการ)
  • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน

✅ ภาคเหนือ  เชียงใหม่  1 ตำแหน่ง

✅ ภาคใต้  สุราษฎร์ธานี -สมุย1 ตำแหน่ง

ปริญญาตรี60,000 – 70,000 บาท

ประจำตึกแอทธินี

ปริญญาตรีรายได้รวม 16,000 บาท +

ถนนข้่าวสาร , ซอยรามบุตรี

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเงินเดือน + ค่าเดินทาง + ค่าโทรศัพท์ (ยังไม่รวมค่าคอม, ยังไม่รวมโอที )


ทำงานที่ บางบัวทอง, ชัยพฤกษ์, เพชรเกษม, บางนา, สุขาภิบาล3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี15,000-18,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

อาคารเอไอเอ แคปปิตอล, ถนนรัชดาภิเษก (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี