หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

293

จำนวนงานทั้งหมด

0

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 11-20 หน้า 2

  • เงินเดือน 13,000 บาท
  • ค่าเดินทาง 2,000 บาท
  • ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท
  • Incentive สูงสุด 3,500 บาท
จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง

ปริญญาตรี18,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน:

Yellow line (ไซต์รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนบางนา), หรือ Pink line (ไซต์รถไฟฟ้าสายสีชมพู ถนนรามอินทรา)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี16,000 บาท / เดือน

The Cloud Navamin

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา-

BTS Mochit

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา27,000 บาท/เดือน

Modern Form ถ.ศรีนครินทร์

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาฐานเงินเดือน10000 ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ 

SIAM GLOBAL HOUSE อุุบลราชธานี

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ฐานเงินเดือน10000 ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ 

SIAM GLOBAL HOUSEหนองคาย

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ฐานเงินเดือน10000 ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ 

SIAM GLOBAL HOUSEกระทุ่มแบน

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือน10000 ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ 

SIAM GLOBAL HOUSEราชบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือน10000 ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ 

SIAM GLOBAL HOUSEระยอง

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี