JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

2,794

จำนวนผู้เข้าชม

69

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
พนักงาน Merchandiser ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วิ่งพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ปิดรับสมัครแล้ว

 • จัดเรียงสินค้า
 • ตรวจสอบราคาโปรโมชั่น รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ถูกต้อง
 • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปริญญาตรี
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งาน Merchandiser หรืองานจัดเรียงสินค้า
 • สามารถเดินทางไปทุกอำเภอในจังหวัดขอนแก่นได้
 • เงินเดือน
 • ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าส่งรายงาน
 • ค่ารถ
 • ค่าล่วงเวลา 
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • วันหยุดประเพณี

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าท้องถิ่น

 • ชื่อผู้ติดต่อ : คุณป๊อกแป๊ก
 • เบอร์ติดต่อ : 091-771-0091
 • LINE : @383cniru
 • E-Mail : kunlanatchaya.s@adecco.com