หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

3,194

จำนวนผู้เข้าชม

1

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
พนักงานจัดเรียงสินค้า - วิ่งร้านสะดวกซื้อ (Merchandiser) ปิดรับสมัครแล้ว

 • จัดเรียงและผลักดันสินค้าของบริษัทเข้าร้านสะดวกซื้อ รวมถึงบริหารงานในภาคและร้านสะดวกซื้อที่รับผิดชอบ เช่น
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ระดับหน้าร้านรวมถึงระดับผู้จัดการ
 • มองหาโอกาสในการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเรียงและวางขายสินค้า
 • นำเสนอรายการเพิ่มยอดขายในระดับเขต พื้นที่รับผิดชอบ
 • บริหารวางแผนทริปการทำงาน รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง
 • วางแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน
 • สรุปรายงานหน้าร้านประจำวัน และ ประจำเดือน
 • วิ่งวันละ 15-20 ร้าน (วิ่ง 7-11 กับ FAMILY เป็นหลัก (mini big C , Lotus Express , CJ)
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย (sales) และมีประสบการณ์ทำงานร้านสะดวกซื้อ
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการพูดคุยเจรจาต่อรองได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว รถมอเตอร์ไซค์ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ได้รับมอบหมาย)
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้บางครั้ง ตามความเหมาะสม
 • มีทัศนคติที่ดี มีความเป็นผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ (จากเป้ายอดขาย)

- ฐานเงินเดือน 9,750 - 9,900 (ขึ้นอยู่กับพื้นที่)

- Incentive (Min-Max) 5,000 - 15,000

- ค่าโทรศัพท์ 800

- ค่าที่พัก 400 / วัน (กรณีออกต่างจังหวัด)

- เบี้ยเลี้ยง 150 / วัน (กรณีออกต่างจังหวัด)

- รถยนต์ : ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อม 7,500

- มอเตอร์ไซด์ : ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อม 4,000

- ประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- วันหยุดประจำปี

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบฯ

นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล (มีรถยนต์ + มอเตอร์ไซค์)

ส่งประวัติผ่านอีเมล : jutarat.s@adecco.com