JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

795

จำนวนผู้เข้าชม

0

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 3 อัตรา      
 • ดูแลซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาของระบบปรับอากาศ ระบบแอร์ภายในอาคาร
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แก้ไขกับระบบปรับอากาศส่วนกลาง และ แบบแยก
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์  (มีโอทีในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปริญญาตรี
 • วุฒิการศึกษาปวช และ ปวส สาขาเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีประสบการ์ณการทำงานรวม 7 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านเครื่องกลระบบปรับอากาศ
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เครื่องมือแปลภาษาได้
 • มีความรู้เรื่องระบบแอร์บ้านและแอร์อาคาร
 • หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบ VRF,VRV จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน เริ่มต้น 20,000 ต่อเดือน  (มีโอทีในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ส่งใบสมัครมาที่ juthamanee.k@adecco.com

สมัครงานตำแหน่งนี้

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

: *
: *
: *
: *