หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

281

จำนวนงานทั้งหมด

0

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 1-2 หน้า 1

50-55/ชม.

อาคาร Business Park เชียงใหม่ (ใกล้กับ เซนทรัลแอร์พอร์ต)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)15,000 + ค่าน้ำมัน

สถานที่ทำงาน: พื้นที่นครปฐม, รังสิต-นวนคร, ปทุมธานี, บางนา-บางพลี, สมุทรสาคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี