หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

279

จำนวนงานทั้งหมด

1

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 1-8 หน้า 1

ค่าแรงวันละ 400 บาท ค่าอาหาร 100 หักประกันสังคม ( บริษัทช่วย 3% ออกเอง 2% ) ยอดสุทธิรายได้วันละ 495 บาท

ทำงานครบ 4 วัน รายได้โดยประมาณ 1,981 บาท ( สำหรับผู้ที่ทำงานครบกำหนด )

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา บ้านนาหนอง เลย 

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่าแรงวันละ 400 บาท ค่าอาหาร 100 หักประกันสังคม ( บริษัทช่วย 3% ออกเอง 2% ) ยอดสุทธิรายได้วันละ 495 บาท

ทำงานครบ 4 วัน รายได้โดยประมาณ 1,981 บาท ( สำหรับผู้ที่ทำงานครบกำหนด )

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา วิหารแดง สระบุรี

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่าแรงวันละ 400 บาท ค่าอาหาร 100 หักประกันสังคม ( บริษัทช่วย 3% ออกเอง 2% ) ยอดสุทธิรายได้วันละ 495 บาท

ทำงานครบ 4 วัน รายได้โดยประมาณ 1,981 บาท ( สำหรับผู้ที่ทำงานครบกำหนด )  

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา แหลมงอบ ตราด

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่าแรง วันละ 618.56 หักประกันสังคม 5 % ยอดสุทธิรายได้วันละ 593 บาท 

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา มหาวิทยาลัย รามคำแหง 2

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่าแรง วันละ 618.56 หักประกันสังคม 5 % ยอดสุทธิรายได้วันละ 593 บาท 

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา บ้านตาก ตาก

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่าแรง วันละ 618.56 หักประกันสังคม 5 % ยอดสุทธิรายได้วันละ 593 บาท 

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา หินกอง 2 สระบุรี

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่าแรง วันละ 515.46 หักประกันสังคม 2.5 % ยอดสุทธิรายได้วันละ 503 บาท

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา ขามสะแกแสง นครราชสีมา

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่าแรง วันละ 618.56 หักประกันสังคม 2.5 % ยอดสุทธิรายได้วันละ 603 บาท

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขาหนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา