หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

309

จำนวนงานทั้งหมด

0

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 1-10 หน้า 1

💸 ค่าแรงวันละ 500 บาท ค่าอาหาร 100 หัก 3% (จากค่าแรง) ยอดสุทธิรายได้วันละ 585 บาท
💸 ทำงานครบ 5 วัน รายได้โดยประมาณ 2,925 บาท ( สำหรับผู้ที่ทำงานครบกำหนด )

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขาวัดแสนภูดาษ (วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2565)

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา💸 ค่าแรงวันละ 500 บาท ค่าอาหาร 100 หัก 3% (จากค่าแรง) ยอดสุทธิรายได้วันละ 585 บาท
💸 ทำงานครบ 5 วัน รายได้โดยประมาณ 2,925 บาท ( สำหรับผู้ที่ทำงานครบกำหนด )

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขาอำเภอเวียงชัย (จ.เชียงราย) (วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2565)

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา💸 ค่าแรงวันละ 500 บาท ค่าอาหาร 100 หัก ณ ที่จ่าย 3% (จากค่าแรง) ยอดสุทธิรายได้วันละ 585 บาท
💸 ทำงานครบ 5 วัน รายได้โดยประมาณ 2,925 บาท ( สำหรับผู้ที่ทำงานครบกำหนด )

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา ตลาดหนองใหญ่ (อ.เมือง จ.ขอนแก่น)

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา💸 ค่าแรงวันละ 500 บาท ค่าอาหาร 100 หัก ณ ที่จ่าย 3% (จากค่าแรง) ยอดสุทธิรายได้วันละ 585 บาท
💸 ทำงานครบ 5 วัน รายได้โดยประมาณ 2,925 บาท ( สำหรับผู้ที่ทำงานครบกำหนด )

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา ตลาดสดทับคล้อ (จ.พิจิตร)

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา💸 ค่าแรงวันละ 500 บาท ค่าอาหาร 100 หัก ณ ที่จ่าย 3% (จากค่าแรง) ยอดสุทธิรายได้วันละ 585 บาท
💸 ทำงานครบ 5 วัน รายได้โดยประมาณ 2,925 บาท ( สำหรับผู้ที่ทำงานครบกำหนด )

โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา บึงแก่นนคร (จ.ขอนแก่น)

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่าแรงวันละ 600 บาท มีหักประกันสังคม 5% ตามกฏหมายแรงงาน
งานตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม เวลาทำงาน 08:30 - 17:30 

(คลัง H&M บางนา-ตราด กม. 19) มีรถรับ-ส่ง ขึ้นที่ตึกอิตัลไทย เพชรบุรีตัดใหม่

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)