JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

1,408

จำนวนผู้เข้าชม

2

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 10 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
Telesales - เชียงใหม่ ปิดรับสมัครแล้ว

ตัวแทนขายทางโทรศัพท์

• เรากำลังมองหาตัวแทนขายทางโทรศัพท์ที่กระตือรือร้นและเชี่ยวชาญในการขาย ธุรกิจแบบ B2B เพื่อเข้าร่วมทีมของเราเพื่อสนับสนุนการเติบโตของพันธมิตร ของเราคุณจะรับผิดชอบในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่น Delivery ทางโทรศัพท์และ อีเมล ช่วยเหลือผู้ใช้ต้้งค่าผลิตภัณฑ์และรักษาสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าคุณต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีและสามารถขายผ่านทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• บริษัทเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วดของแอพพลิเคชั่น Delivery และกำลังเติบโตเร็วขึ้นไปอีกเพื่อเป็นผู้ให้บริการการจัดส่งอาหารที่เร็วที่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ วัตถุประสงคข์องบทบาทนี้คือการช่วยให้บริษัทเติบโตโดยการขยายการใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่น Delivery

1. ดูแลลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

2. ถามคำถามให้คำปรึกษา และระบุความต้องการของลูกค้าได้

3. ตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

4. ช่วยเหลือลูกค้าในการติดตั้งและแนะนำการใชผ้ลิตภัณฑ์บนแอปพลิเคชั่น Delivery

5. ทำงานเพื่อให้บรรลุยอดขาย

6. เก็บบันทึกการโทรและผลลัพธ์ให้เป็นปัจจุบัน

1. มีประสบการณ์ด้านงานขายยอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านงานขาย หรือการทำยอดขาย

2. ทักษะการสื่อสารอย่างดีเยี่ยมในด้านการเจรจาและสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

3. รักงานขาย น้ำเสียงน่าฟัง น่าเชื่อถือ และมีทักษะการปิดการ ขายที่ดี

4. สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ สามารถเข้าใจสินค้าและเสนอขาย ได้อย่างน่าสนใจ

5. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม

6. มีทักษะในการบริหารจัดการและเรียงลำดับความสำคัญได้ดี

7. ทำงานละเอียดรอบคอบ และแม่นยำในการบันทึกข้อมูล

8. มีทักษะการพิมพ์คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว

9. วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี

10. ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีไหวพริบ

11. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

17,000 - 22,000 บาท ต่อเดือน ไม่รวมคอมมิชชั่น

Chiang Mai (Airport Business Park)

ส่งอีเมล Resume หรือ CV มาที่ krittamate.s@adecco.com หรือ patcharamon.p@adecco.com

ID Line Official Account: @868qthid หรือ @025yczru

เบอร์ติดต่อ: คุณเล็ก 062-432-1212 หรือ คุณแอล 083-042-7956