หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

3,013

จำนวนผู้เข้าชม

0

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
 • ทำการตรวจสอบสภาพเครื่องให้พร้อมใช้งาน
 • ทำความสะอาดเครื่องทั้งภายใน และ ภายนอกเป็นประจำทุกวันทำการ
 • ตรวจสอบผงหมึกที่มีอยู่หากขึ้นสัญญาณเตือนให้เตรียมสำรองไว้และหมั่นตรวจเพื่อทำการเปลี่ยนได้ทันทีเมื่อหมด
 • หากพบความบกพร่องของอุปกรณ์ และไม่สามารถทำการแก้ไขได้ให้ทำการแจ้งมายัง Call Centerหรือหัวหน้าแผนกต้นสังกัดเพื่อทำการส่งช่างเข้าไปทำการแก้ไขโดยด่วน
 • ทำการบริหารอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำรอง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองให้มีสำรองใช้ตลอดเวลา
 • เมื่อมีการเปลื่ยนอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ให้ทำการเก็บ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เก่าที่ใช้แล้วไว้ให้เป็นระเบียบ เพื่อรอเปลี่ยนกับ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ชุดใหม่ที่จัดส่งให้
 • เมื่อจำนวน อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองสำรอง มีปริมาณลดลงถึงจุดที่ได้กำหนดไว้ ให้ทำการติดต่อมายัง Call Center เพื่อทำการเบิกทดแทน
 • ทุกครั้งที่ออกทำการตรวจเช็คเครื่องต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมหรือผู้เกี่ยวข้องทราบทุกครั้ง
 • เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • รับแจ้งปัญหาเครื่องผิดปรกติจาก Call Center และประสานงานกับลูกค้าในการตรวจสอบปัญหาและแก้ไข
 • ประสานงานกับ Call Center ในการเซ็นต์รับ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง ที่จัดส่งให้ รวมทั้งการส่งคืน อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองเก่าที่ใช้แล้ว
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องใช้งานอิเล็กทรอนิกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จตุจักร,กรุงเทพฯ,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT

สมัครผ่านเว็บไซต์ JOBShopThai.com

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
 • สะดวก รวดเร็ว ต่อการสมัครงาน
 • ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่สมัคร
 • สามารถดูประวัติการสมัคงานย้อนหลังได้
เข้าสู่ระบบด้วย เบอร์โทร หรือ อีเมล สมัครสมาชิก

หรือ

สมัครงานตำแหน่งนี้
: *
: *
: *