หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

915

จำนวนผู้เข้าชม

1

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 10 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
PG เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปิดรับสมัครแล้ว

- ขายเครื่องดื่มในร้านอาหาร
- สรุปยอดขายทุกวัน
- ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

เวลาการทำงานตั้งแต่ 18:00 น. - 24:00 น. หรือ 19:00 น. - 01:00 น. (แล้วแต่ร้าน)

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับ PG,PC มาก่อน

- กล้าแสดงออก , เชียร์ขายได้

- สามารถเริ่มงานได้ทันที

รายได้รวม 16,000 บาท +

ถนนข้่าวสาร , ซอยรามบุตรี