หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

683

จำนวนผู้เข้าชม

1

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
NOC Engineer ปิดรับสมัครแล้ว

 • Troubleshooting the problem related to Data Center Infrastructure and customer’s networks and servers.
 • Escalation to higher level when requires
 • Receive and Response to customer issue or problem.
 • Logging, follow up and tracking the details of Customer Requests and problems
 • Identify the types, categories, severity and urgency of the case.
 • Route customer cases to proper teams to follow up and handle (both internal and external). Including tracking the status of cases until closure.
 • Provide technical phone support to customers.
 • Provide remote support and/or remote maintenance to Data Center and customers.
 • Provide reports to customers upon requests.
 • Maintain and/or Update customer information in the customer database.
 • Perform routine operation and maintenance for Data Center and customers.
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • Bachelor degree in Telecommunication Engineering, Computer Science, Computer Engineering, or IT related fields.
 • Experience in direct IT/Network/Engineering Technical support (New graduate are welcome)
 • Able to work in “Shift”. (Rotate in day and night shift - Shift Work: Rotation 1) 08:00 – 20:00, 2) 09:00 – 21:00, 3) 20:00 – 08:00, 4) 21:00 – 09:00
 •  Basic knowledge of :  Computer/Server Hardware, Windows operating system,  TCP/IP, Networking,  MS Office, Anti-virus software
 • Good Troubleshooting skills.
 • Excellent communication skill.
 • Customer Service mind.
 • Able to work under pressure and time constrain.
 • Typing skill for both English and Thai. (Estimate: 20 words per minute)

ติดต่อ คุณ กุลภรณ์

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด

โทรศัพท์ : +66(0)2121 3590

อีเมล : Kunlaporn.Prapuersai@modis.com