หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

6,606

จำนวนผู้เข้าชม

0

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 4 อัตรา      
Java Programmer (Contract) ปิดรับสมัครแล้ว

JOBshopthai.com

งานทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

 • Gather Software requirement
 • Design software requirement specification
 • Design software design specification
 • Present the software prototype or software solution
 • Handle customer’s requirements to balance the resources and cost
 • Control time frame for small project in order to deliver the product on time
 • Develop and coding the software
 • Lead to arrange and develop the UAT with user or customer
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • Bachelor Degree or higher in Computer Science or IT related field
 • At least 3 years’ experience in the related jobs senior programmer, system analyst, IT Business Analyst and project management
 • Good knowledge of database concept and implementation (e.g. SAP, Oracle, MySQL,DB2, SQL Server) is a critical factor for the position
 • Having experience to using Java, J2EE, JSP, JMS, AJAX, JQuery, Spring, Hibernate to develop the web application
 • Fast Learning
 • Self-motivation and self-development with new technology related
 • Able to communicate with management A-Level in Technical term
 • Able to make the presentation the software design to user/customer
 • Able to deal and handle difficult situations and work under time constrains and high pressure
 • Able to work in a dynamic environment which requires greater flexibility and adaptability
 • Good interpersonal skill
 • Excellent teamwork skill
 • Service mind
จตุจักร,กรุงเทพฯ,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT

สมัครผ่านเว็บไซต์ JOBShopThai.com