หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

6,666

จำนวนผู้เข้าชม

0

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
IT Support (Contract) ปิดรับสมัครแล้ว

JOBshopthai.com

งานทั้งหมด 9 ตำแหน่ง

Scope of responsibility:

  1. Working with MIS team on rectifying and set up information in Shiseido POS system
  2. Do prepare necessary preparation on retail business data for coming up for Company MIS projects
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

Qualification:

  • Graduated or New graduate from IT
  • Excellent skill in MS Excel – able to apply functions on big data management
  • Intermediate skill of English
  • Knowledge of SQL is preferable
  • Experience in retail business is a plus, but not mandatory

 

If you are interested in the position, please send your full English resume with You desired salary and photo via Email or click Apply Now below!! 

Adecco Phaholyothin Limited 

388 S.P. Building 11 Floor, Zone A, Phaholyothin Road, 

Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 

Tel. 0 2121 3579  Contact: Khun Sanit 

  Email: Sanit.k @ adecco.com

 

สมัครผ่านเว็บไซต์ JOBShopThai.com