JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

4,070

จำนวนผู้เข้าชม

1

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 20 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก

• รับสาย ให้ข้อมูลกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท , ข้อร้องเรียน  เป็นต้น

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ปริญญาตรี

👉คุณสมบัติ

• วุฒิ ปวส. ขึ้นไป #ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

• น้ำเสียงไพเราะ มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

• สามารถพิมพ์ดีดและใช้คอมพิวเตอร์ได้

• สามารถทำงานเป็นกะได้

• สามารถทำงานได้ 5 วัน ต่อ/สัปดาห์

(มีวันหยุด 2 วัน ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)

• ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป

• สามารถทำงาน Work From Home ได้ : ที่บ้านมี Wi-fi และ มีห้องส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวน (สาขาลำพูน)

• ฐานเงินเดือน 13,000 -15,000 บาท/เดือน

• Incentive

• Comistion

• OT (81- 93+ บาท)

• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต

• ประกันอุบัติเหตุ

• วันลาพักร้อนประจำปี

• วันลาอื่นๆตามกฎหมายกำหนดฃ

ลำพูน-เชียงใหม่ : อาคารชุมสายหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
275 ม.1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
ต. เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 50100
https://maps.app.goo.gl/57JM1C5d72T1nSvK6

ขั้นตอนการสมัครงาน
1.  ลงทะเบียนสมัครงาน

2. Line : catadecco (แจ้งชื่อ- สกุล และสาขาที่สนใจ)
3. สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณแคท. 0614120710

สมัครงานตำแหน่งนี้

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *