JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

742

จำนวนผู้เข้าชม

3

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก

- บริหารทีมขายให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพระดับภาค
- บริหารยอดขาย,ทีมหัวหน้าพนักงานขาย,พนักงานขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
- งานด้านการประสาน และจัดทำสรุปเอกสารรายงานต่างๆ

- วุฒิ ปริญญาตรี

มีประสบการณ์ทำงาน retail (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- รับพิจารณาทุกช่วงอายุ

รายได้เฉลี่ย 50,000

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลืองานศพ
  • วันหยุดพักร้อนประจำปี
  • วันหยุดประเพณี
  • วันลาป่วย
  • วันลาคลอดบุตร

  จังหวัดสงขลาและพัทลุง

  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณซาร่าห์

  เบอร์ผู้ติดต่อ : 095-8638392,095-5468616

  อีเมล : thanakon.p@adecco.com

  สมัครงานตำแหน่งนี้

  ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

  Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

  เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

  ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

  หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

  หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

  : *
  : *
  : *
  : *
  : *