หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

391

จำนวนผู้เข้าชม

1

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
 • Contract 1 year
 • จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือของบัญชีธนาคาร ทุกบัญชี  พร้อมทั้งจัดสรรเงินคงเหลือในบัญชีสำหรับฝากธนาคาร ประเภทประจำระยะสั้น (FIXED  DEPOSIT)  
 • ตรวจสอบการโอนเงินยอดขายของทุกสาขา และตรวจสอบรายการบัตรเครดิตทุกประเภทบัตร พร้อมทั้งบันทึกบัญชียอดขายที่รับชำระเป็นเงินสดและบัตรเครดิต  
 • Reconcile Bank - รายรับ-รายจ่าย, Reconcile Suspense (cash, credit card), ภาษีขาย
 • บันทึกค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประปา ,ไฟฟ้า ,ค่าโทรศัพท์สำหรับรายการที่หักผ่านบัญชีธนาคาร  ,ดำเนินการขอหนังสือค้ำประกัน ,และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร  
 • หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Bachelor degree in Accounting or any related feild.
 • Have experinec in accounting and financial at least 3 years.
 • Good command in English (System & all Document is English version)
 • Proficiency in Microsoft Office and Accounting program eg. Oracle 
 • Can work under presssuer
 • Attentive to details 
 • Salary 
 • Benefit based on Thai Labor Law
 • Abdulrahim Place (BTS Saladaeng)
 • Working date & time: Mon - Fri (8.30 am - 5 pm)
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
 • สะดวก รวดเร็ว ต่อการสมัครงาน
 • ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่สมัคร
 • สามารถดูประวัติการสมัคงานย้อนหลังได้
เข้าสู่ระบบด้วย เบอร์โทร หรือ อีเมล สมัครสมาชิก

หรือ

สมัครงานตำแหน่งนี้
: *
: *
: *
: *
: *