หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

1,678

จำนวนผู้เข้าชม

2

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
BP Supervisor ปิดรับสมัครแล้ว

 • วิ่งตรวจน้อง BP เช็คการทำงาน เช็คข้อมูลในเขตเชียงใหม่และ สุราษฎร์ธานี -สมุย
 • บริหารจัดการคนและยอดในพื้นที่ ประสานงานกับพื้นที่ และดำเนินการตามนโยบายส่วนกลางของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี  
 • มีประสบการณ์ในการเป็น Supervisor
 • บุคลิกภาพเหมาะสมกับงานด้านการบริการและการขาย  
 • รับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ 
 • ใช้ Computer ได้ดี มี Notebook
 •  ตรวจงานได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง ติดต่อง่าย
 •  สามารถทำงานกลางคืนได้
 • เงินเดือน 10,000 บาท
 • ค่าเสื่อม 2,000 บาท
 • ค่าโทรศัพท์ 1,500 บาท
 • ค่าน้ำมันขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นอยุ่กับจำนวน BP ที่ดูแล 
 • ค่า Incentive สูงสุด 7,500 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ
 •  ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  ประกันสังคม 
 • ปรับเงินประจำปี โบนัส (ตามผลประกอบการ)
 • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน

✅ ภาคเหนือ  เชียงใหม่  1 ตำแหน่ง

✅ ภาคใต้  สุราษฎร์ธานี -สมุย1 ตำแหน่ง

สมัครผ่านเว็บไซต์