หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

1,773

จำนวนผู้เข้าชม

1

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
BA Manager แบรนด์น้ำหอมชื่อดังระดับโลก ปิดรับสมัครแล้ว

• ดูแลการทำงานและพัฒนาศักยภาพ ของ BA ให้ถึงตามที่บริษัท ฯมอบหมายให้ถึงเป้าหมายอย่างสูงสุด

• เป็นผู้ประเมินผลการทำงานของ BA การพัฒนาศักยภาพและการวางแผนผลตอบแทน (สรุปค่าคอมมิชชั่นและ Approve O.T. ของ BA ร่วมกับทาง HR)

• มีประสบการณ์ดูแล PC / BA จำนวนมากหรือมีประสบการณ์ด้าน BA Manager / Supervisor มาก่อน

• สามารถเดินทางไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆได้

• มีภาวะความเป็นผู้นำและมีทักษะในการสื่อสาร

• มีความรับผิดชอบและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน

ประจำตึกแอทธินี

สมัครผ่านเว็บไซต์