หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

2,949

จำนวนผู้เข้าชม

33

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 20 อัตรา      

- เข้าเยี่ยมร้านค้าและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานของตัวสินค้า (แอพพลิเคชั่น) และแจ้งอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ 

- สรุปรายงานการเข้าเยี่ยมและปัญหาที่พบในการใช้งาน

- ประสานงานและแจ้งปัญหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน: กรุงเทพฯ (สามารถออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง)

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ปริญญาตรี

- จบวุฒิการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาใดก็ได้

- มีประสบการณ์ด้านงานเซลล์หรือพนักงานภาคสนามสามารถเดินทางได้ตามพื้นที่ๆกำหนด

- มีพาหนะในการทำงานเช่น มอเตอร์ไซค์ หรือ รถยนต์

- มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี

- สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

- ถ้ามีประสบการณ์ Sale หรือ ขายบัตรเครดิต ยินดีที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ทำงาน: พื้นที่นครปฐม, รังสิต-นวนคร, ปทุมธานี, บางนา-บางพลี, สมุทรสาคร

สนใจติดต่อได้ที่ คุณพงศธร (เจฟ) Tel. :088-918-8389 ID Line : 0889188389
สมัครงานตำแหน่งนี้

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *