หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

635

จำนวนผู้เข้าชม

3

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
คัดลอก URL
 • บันทึกรายการในสมุดรายวัน
 • จัดทำรายงานทางภาษี ภพ. 30 ภงด 1. 3. 53
 • ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงและงบการเงิน
 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/เอกสารอื่นๆ
 • รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบสั่งซื้อ,ใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • ตัดจ่ายชำระหนี้ในระบบ,ทำเช็คจ่าย , ทำเบิก – จ่าย เงินสดประจำวัน, ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ, ตรวจนับ Stock สินค้า
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาต CPA หรือ CPD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องภาษีอากร ภพ.30 , ภงด.3 , ภงด.53 ,การปิดงบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสาร พูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้เบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครผ่านเว็บไซต์ JOBShopThai.com

เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก
 • สะดวก รวดเร็ว ต่อการสมัครงาน
 • ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่สมัคร
 • สามารถดูประวัติการสมัคงานย้อนหลังได้
เข้าสู่ระบบด้วย เบอร์โทร หรือ อีเมล สมัครสมาชิก

หรือ

สมัครงานตำแหน่งนี้
: *
: *
: *