หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

327

จำนวนผู้เข้าชม

1

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 5 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
พนักงานขายมือถือ (IM PC) ประจำ จ.กระบี่ ปิดรับสมัครแล้ว

THAI SAMSUNG ELECTRONICS (HEADQUARTER)

งานทั้งหมด 0 ตำแหน่ง

 • แนะนำสินค้าภายใน Shop  ที่เราได้รับผิดชอบ
 • ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนด
 • ทำเอกสารรายละเอียดต่างๆ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เพศชาย/เพศหญิง
 • อายุ 18-33 ปี
 • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประการณ์ด้านการขายสินค้า IT มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า IT เป็นอย่างดี และชอบสินค้า ประเภท IT
 • รับภาวะแรงกดดันได้ สาม่ารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย และงานบริการ
 • ปรับตัวได้ดีและเรียนรู้เร็ว
 • รักความก้าวหน้าและมีความอยากเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

สมัครผ่านเว็บไซต์ JOBShopThai.com