JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

159

จำนวนผู้เข้าชม

3

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 6 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก

 • แนะนำสินค้า
 • แจ้งไซส์
 • ค้นหาไซส์เสื้อผ้าให้ลูกค้า
 • แจ้งราคาสินค้า
 • คิดเงิน 
 • นับ stock 
 • จัดเรียงสินค้า

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์งานขาย ประจำห้าง
 • สามารถเริ่มงานตามวันที่กำหนด
 • รายได้ 600 บาท/วัน 
 • OT (บางวัน) 
 • ประจำบูธ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 4 อัตรา
 • ประจำบูธ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 2 อัตรา

กดสมัครผ่านทาง Job Shop Thai โดยตรง

หรือส่งประวัติได้ที่ warinthorn.n@adecco.com

สมัครงานตำแหน่งนี้

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

: *
: *
: *