JOBShopThai
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

5,007

จำนวนผู้เข้าชม

0

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 10 อัตรา      
 • ติดต่อลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีโดยผ่านทางโทรศัพท์
 • สร้างความสนใจให้ลูกค้ามีการซื้อหรือใช้บริการกับทางบริษัท
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก
 • วุฒิการศึกษา มัธยม 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความมั่นใจและสนใจในการขายสินค้าและบริการโดยผ่านทางโทรศัพท์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานได้ 6 วันต่ออาทิตย์
 • มีทักษะอ่านภาษาอังกฤษได้
 • การจ้างงาน : สัญญาจ้าง 2 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 10,000-11,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน ตั้งแต่ 5,000 - 10,000 บาท
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • วันลาพักร้อน
 • เงินเดือนขึ้นประจำปี
 • กรุงเทพมหานคร
 • ส่งเอกสารเรซูเม่มาที่ sirinya.s@adecco.com
สมัครงานตำแหน่งนี้

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง

: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *