หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

4,488

จำนวนผู้เข้าชม

688

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 250 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
ด่วน!!!! เจ้าหน้าที่บันทึกเสียงภาษาไทย (หลายอัตรา) ปิดรับสมัครแล้ว

-พนักงานจะได้รับวลีภาษาไทยสั้น ๆ จำนวน 200 วลี

-มีเวลา 25 นาที สำหรับการอัดเสียง  • มัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก

-ผู้สมัครต้องมีโทรศัพท์ รุ่น Android 

-ผู้สมัครโหลด App เพื่อใช้สำหรับการอัดเสียง (หัวหน้างานจะแจ้งชื่อ App ให้ทราบ)

-ผู้สมัครต้องอัดเสียงให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (200 วลี / 25 นาที / คน)

-ผู้สมัครต้องอัดเสียงด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจน ห้ามมีเสียงรบกวน หรือเสียงสะท้อน

รายได้ 250 บาท / 25 นาที 
ออฟฟิต, บ้าน หรือสถานที่ใดก็ได้ ที่มีความเสถียรสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

สมัครได้ที่อีเมล์ apitchaya.t@adecco.com

หากได้วันเริ่มโปรเจคที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาผู้สมัครทุกคนอีกครั้งค่ะ