หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

312

จำนวนงานทั้งหมด

2

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 61-70 หน้า 7

 • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

The Mall บางแค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

The Mall งามวงศ์วาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน       :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม  :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

ห้าง Central แจ้งวัฒนะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี • เงินเดือน              :   10,000 บาท
 • ค่าคอมมิชชัน      :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน
 • การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน
 • กองทุนประกันสังคม :   มี
 • กองทุนเงินทดแทน :   มี
 • วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
 • ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)
 • วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)

ห้าง Central Westgate

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีเงินเดือน              :   10,000 บาท

ค่าคอมมิชชัน  :   ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ระยะเวลาทดลองงาน :   119 วัน

การตัดรอบจ่ายเงินเดือน     :   วันที่ 16-15 เงินเดือนออกสิ้นเดือน

กองทุนประกันสังคม  :   มี

กองทุนเงินทดแทน :   มี

วันลาป่วย :   30 วันต่อปี (โดยได้รับค่าจ้าง / มีใบรับรองแพทย์

วันหยุดพักผ่อนประจำปี :   6 วันต่อปี (เมื่อทำงานครบ 1 ปี)

ลากิจ :   3 วันต่อปี (เมื่อผ่านทดลองงาน)

การลาเพื่อคลอดบุตร :   98 วัน (รับค่าจ้าง 45 วันจากบริษัทฯ)

วันหยุดตามประเพณี :   13 วัน (ตามระเบียบการทำงาน)


Central World

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือน 10000 บาท 

ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการตามบริษัทกำหนด 


BANANA  Emquartier สุขุมสวิท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือน 10000 บาท 

ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการตามบริษัทกำหนด 

BANANA  Big C บางพลี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ฐานเงินเดือน 10000 บาท 


ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการตามบริษัทกำหนด 


BANANA  IT squre หลักสี่

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือน 10000 บาท 

ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการตามบริษัทกำหนด 


 BANANA The Mall บางแค

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี