หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ค้นหางาน
หางานที่ชอบ ช้อปงานที่ใช่
  ค้นหางาน

ผลการค้นหา

309

จำนวนงานทั้งหมด

0

งานใหม่วันนี้
ผลการค้นหา 21-30 หน้า 3

ฐานเงินเดือนตามกรม 9,930 บาท

รายได้เฉลี่ย 15,000 - 25,000 บาทขึ้นไป (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาวัตสันอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือนตามกรม 9,930 บาท

รายได้เฉลี่ย 15,000 - 25,000 บาทขึ้นไป (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาร้านยาเพชรัตงามวงศ์วาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีฐานเงินเดือนตามกรม 9,930 บาท

รายได้เฉลี่ย 15,000 - 25,000 บาทขึ้นไป (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาจุฬาเภสัช ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาฯ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 12,000 - 100,000 บาท (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น

ปริญญาตรี

ปริญญาโทรายได้เฉลี่ย 12,000 - 100,000 บาท (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาเซ็นทรัลพัทยา 

ปริญญาตรี

ปริญญาโทรายได้เฉลี่ย 20,000 - 50,000 บาท  (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ (ใกล้BTSช่องนนทรี)

ปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 12,000 - 100,000 บาท (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ (ต้องสามารถเวียนสาขาได้)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 12,000 - 100,000 บาท (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาอีฟแอนบอยด์ SQ1  (ต้องสามารถเวียนสาขาได้)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 12,000 - 100,000 บาท (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน (ต้องสามารถเวียนสาขาได้)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 12,000 - 100,000 บาท (ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 (ต้องสามารถเวียนสาขาได้)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี