รายได้,สวัสดิการ  

 • เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • คอมมิชชั่น
 • สวัสดิการ

           รายได้เฉลี่ย 15,000 - 30,000 บาท


    คุณสมบัติ

              แนะนำสินค้า IT ทรู อินเตอร์เน็ตบ้าน กล่อง ID

 • ทำงานเป็นทีม
 • ทำงานใกล้บ้านหรือในพื้นที่อำเภอ
 • บุคลิกภาพดี รักในงานขายและงานบริการ
 • ชื่นชอบการพบปะผู้คน และการให้ข้อมูลลูกค้า
 • มีความสนใจในเทคโนโลยี
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์


  พื้นที่รับสมัครงาน

 • กรุงเทพมหานค
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • แม่ฮ่องสอน
 • น่าน
 • กำแพงเพชร
 • เพชรบูรณ์
 • กรุงเทพ
 • กาญจนบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • สุพรรณบุรี


: *
: *
: *
: *
: *