รายได้,สวัสดิการ  

 • เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • คอมมิชชั่น
 • สวัสดิการ

           รายได้เฉลี่ย 15,000 - 30,000 บาท


    คุณสมบัติ

              แนะนำสินค้า IT ทรู อินเตอร์เน็ตบ้าน กล่อง ID

 • ทำงานเป็นทีม
 • ทำงานใกล้บ้านหรือในพื้นที่อำเภอ
 • บุคลิกภาพดี รักในงานขายและงานบริการ
 • ชื่นชอบการพบปะผู้คน และการให้ข้อมูลลูกค้า
 • มีความสนใจในเทคโนโลยี
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน/สัปดาห์


  พื้นที่รับสมัครงาน

 • กรุงเทพมหานค
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • เชียงใหม่
 • เชียงราย
 • แม่ฮ่องสอน
 • น่าน
 • กำแพงเพชร
 • เพชรบูรณ์
 • กรุงเทพ
 • กาญจนบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสาคร
 • สมุทรสงคราม
 • สุพรรณบุรี


ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอเด็คโก้ประเทศไทย

Jobshopthai เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนโดยกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย

เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย (“บริษัท”) ข้อความดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก่อนที่คุณจะเข้าใช้บริการ กรุณาทราบว่าบริษัทได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม รวมถึงสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้งาน ผู้สนใจหางาน และผู้สมัครงานกับบริษัททั้งทาง offline และ online ไว้โดยชัดแจ้งแล้ว

ขอได้โปรดศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ หน้าหลัก ของเรา

หากคุณได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในหน้าใช้งานนี้ บริษัทถือว่าคุณได้ให้การยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทในการดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อให้เข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัท อันเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามฐานสัญญา (contract base)

หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถกดย้อนหลังหรือออกจากหน้าใช้บริการนี้ได้ด้วยตัวของคุณเอง