รายละเอียดงาน

1. เชียร์ขายโทรศัพท์มือถือหรือสินค้าต่าง ๆ ของบริษัท

2. ให้คำแนะนำในการใช้โทรศัพท์มือถือ

3. สรุปยอดขายประจำวัน

4. ดูแล Stock สินค้า

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


: *
: *
: *
: *
: *