หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ข้อมูลบริษัท
บริษัทอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
ผลการค้นหา 1-3 หน้า 1

เงินเดือน 10,000

ค่าคอมมิชชั่น         

เงินพิเศษ        

ประกันสังคม             

วันลาป่วย 30 วัน    

วันลากิจ 3 วัน       

วันพักร้อน 6 วัน         

วันลาคลอด 98 วัน   

นักขัตฤกษ์ 13 วัน       

กองทุนเงินทดแทน

เเม่จัน เชียงราย

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรีเงินเดือน 10,000

ค่าคอมมิชชั่น         

เงินพิเศษ        

ประกันสังคม             

วันลาป่วย 30 วัน    

วันลากิจ 3 วัน       

วันพักร้อน 6 วัน         

วันลาคลอด 98 วัน   

นักขัตฤกษ์ 13 วัน       

กองทุนเงินทดแทน

ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ต. พระบาทอ.เมืองจ.ลำปาง 52000

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี- ฐานเงินเดือน 9,750 - 9,900 (ขึ้นอยู่กับพื้นที่)

- Incentive (Min-Max) 5,000 - 15,000

- ค่าโทรศัพท์ 800

- ค่าที่พัก 400 / วัน (กรณีออกต่างจังหวัด)

- เบี้ยเลี้ยง 150 / วัน (กรณีออกต่างจังหวัด)

- รถยนต์ : ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อม 7,500

- มอเตอร์ไซด์ : ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อม 4,000

- ประกันสังคม

- กองทุนเงินทดแทน

- วันหยุดประจำปี

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบฯ

นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล (มีรถยนต์ + มอเตอร์ไซค์)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

มัธยมศึกษาปีที่ 6