หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ข้อมูลบริษัท
JOBshopthai.com
ผลการค้นหา 1 - 10 หน้า 1

20,000  - 30,000 บาท
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา20,000  - 35,000 บาท
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา19,000  - 22,000 บาท
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา30,000 - 40,000 บาท
คลองเตย

ปริญญาตรี9,000  - 10,000 บาท
หัวหิน 

มัธยมศึกษาปีที่ 39,000 - 10,000 บาท
บางขุนเทียน

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา12,000 - 18,000 บาท
ห้วยขวาง,เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา-
กรุงเทพฯ

มัธยมศึกษาปีที่ 318,000  - 20,000 บาท
กรุงเทพฯ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)30,000  - 40,000 บาท
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS/MRT

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา