หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ข้อมูลบริษัท
HAIER ELECTRICAL APPLIANCES (THAILAND)
ผลการค้นหา 1-10 หน้า 1

 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

นิวเทคนิค เซลส์ แอนด์เซอร์วิส สาขา หัวถนน  จ.นครศรีธรรมราช

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

นิวเทคนิค เซลส์ แอนด์เซอร์วิส สาขา อ้อมค่าย   จ.นครศรีธรรมราช

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

โชคชัยการไฟฟ้า  จ.นราธิวาส

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

ร้าน ป.ปลา จ.นราธิวาส

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

สตาร์มันนี่ (นายายอาม/แกลง)วัน อ.แกลง จ.ระยอง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

เดอะเบสท์ วัน อ.แกลง จ.ระยอง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

ฮาร์ดแวร์เฮ้าร์ จ.ระยอง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน
หจก.กิตติอีเลคทริคแอนด์ไอที จ.ฉะเชิงเทรา

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

ไพรัตน์วิทยุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ 3 • เงินเดือน: ตามเรทขั้นต่ำตาม แต่ล่ะจังหวัด
 • OT / 10 ชม./เดือน
 • ประกันสังคม
 • คอมมิชชั่นรายตัว
 • ค่าเป้าทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 
 • เข้างาน ยึดตามเวลาเปิด-ปิด ของทางร้าน

วิชัยการไฟฟ้า จ.สระบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ 3