หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ข้อมูลบริษัท
GRAND HOMEMART
ผลการค้นหา 1-1 หน้า 1

- เงินเดือน 10,000

- ค่ากะ : 50 บาท

- เบี้ยขยัน : 500 บาท

- ค่าล่วงเวลา : ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

- INCENTIVE : 500-1000

- วันลาป่วย : 30 วัน

- ลาพักร้อน : 6 วัน

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 13วัน

- ลากิจ : 3 วัน 

- ลาคลอด : 98 วัน

- เปิดบัญชี + ATM ฟรี

- ผ่านทดลองพิจารณาปรับเงินเดือน

- ประกันสังคม  

- กองทุนเงินทดแทน

- รถรับ-ส่ง
-รองเท้านิรภัย

บางบัวทอง    

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา