หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
ข้อมูลบริษัท
GRAND HOMEMART
ผลการค้นหา 1 - 7 หน้า 1

- เงินเดือน 10,000

- ค่ากะ : 50 บาท

- เบี้ยขยัน : 500 บาท

- ค่าล่วงเวลา : ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

- INCENTIVE : 500-1000

- วันลาป่วย : 30 วัน

- ลาพักร้อน : 6 วัน

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 13วัน

- ลากิจ : 3 วัน 

- ลาคลอด : 98 วัน

- เปิดบัญชี + ATM ฟรี

- ผ่านทดลองพิจารณาปรับเงินเดือน

- ประกันสังคม  

- กองทุนเงินทดแทน

- รถรับ-ส่ง

บางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย

มัธยมศึกษาปีที่ 3


GRAND HOMEMART

BY ADECCO

งานทั้งหมด 7 ตำแหน่ง


- เงินเดือน 10,000

- ค่ากะ : 50 บาท

- เบี้ยขยัน : 500 บาท

- ค่าล่วงเวลา : ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

- INCENTIVE : 500-1000

- วันลาป่วย : 30 วัน

- ลาพักร้อน : 6 วัน

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 13วัน

- ลากิจ : 3 วัน 

- ลาคลอด : 98 วัน

- เปิดบัญชี + ATM ฟรี

- ผ่านทดลองพิจารณาปรับเงินเดือน

- ประกันสังคม  

- กองทุนเงินทดแทน

- รถรับ-ส่ง
-รองเท้านิรภัย

บางบัวทอง บางใหญ่ ไทรน้อย

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา• เงินเดือน 

• ค่ากะ 

• ค่าเบี้ยขยัน

คลังสินค้าแกรนด์โฮมบางบัวทอง

มัธยมศึกษาปีที่ 3• เงินเดือน 

• ค่ากะ 

• ค่าล่วงเวลา 

• ค่าเบี้ยขยัน

คลังสินค้าแกรนด์โฮมมาร์ทบางบัวทอง

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา9,300.00 - 11,000.00
บางบัวทอง,นนทบุรี

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


GRAND HOMEMART

BY ADECCO

งานทั้งหมด 7 ตำแหน่ง


10,000.00 - 14,000.00
บางบัวทอง,บางใหญ่,ปากเกร็ด,นนทบุรี

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


GRAND HOMEMART

BY ADECCO

งานทั้งหมด 7 ตำแหน่ง


10,000.00 - 15,000.00
บางบัวทอง,บางใหญ่,ปากเกร็ด

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา


GRAND HOMEMART

BY ADECCO

งานทั้งหมด 7 ตำแหน่ง