หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

1,030

จำนวนผู้เข้าชม

1

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
พนักงานบัญชี ปิดรับสมัครแล้ว

  • ดูแลระบบงานบัญชี AP, AR, GL 
  • ดูแลระบบการปรับปรุงบัญชี
  • สรุป monthly report
  • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในกลุ่มอุตสาหกรรม
  • ภาษาอังกฤษดี 
  • มี CPD

อมตะซิตี้ ชลบุรี