หางานที่ชอบ 
ช้อปงานที่ใช่
รายละเอียดงาน

2,095

จำนวนผู้เข้าชม

43

จำนวนผู้สมัคร
เปิดรับจำนวน 1 อัตรา      
   เหลือเวลาอีก
พนักงานต้อนรับ (สัญญาจ้าง) เงินเดือน 15,000 บาท BTS สุรศักดิ์ ปิดรับสมัครแล้ว

 • เป็นงานสัญญาจ้าง
 • ต้อนรับผู้มาติดต่อ
 • รับสาย โอนสาย
 • ดูแลห้องประชุม
 • รับ - คัดแยกพัสดุ
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกข้อมูลผุ้ติดต่อ, บัตรจอดรถ, การเบิกอุปกรณ์สำนักงาน
 • หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์พนักงานต้อนรับ, Customer Service 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • เงินเดือน 15,000 บาท + เงินพิเศษทุกไตรมาส 
 • สวัสดิการเบื้องต้นตามกฎหมาย
 • ประกันสุขภาพ
 • พักร้อน 6 วันต่อปี
 • อาคารประภาวิทย์ (BTS สุรศักดิ์)
 • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น.

สมัครผ่านทาง Job Shop Thai