เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Supervisor Telesales  ปฎิบัติงานที่ อาคารทรูทาวน์เวอร์ 2 (พัฒนาการ34)

หน้าที่รับผิดชอบ

- สามารถบริหาร Lead การขายและข้อมูลการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ การปิดการขาย จัดการเรื่องยอดขาย การสั่งการ Monitor เพื่อให้ยอดขายได้ตามเป้าหมาย ควบคุมพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎ ข้อบังคับต่างๆ ระเบียบการสมัครต่างๆที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการให้บริการ ทางด้านการขาย และสามารถต่อยอด พัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- Follow Up การติดตามการแก้ไขงานติดตั้ง พัฒนางาน ต่อยอด หาแนวทางเพื่อให้เก็บยอดขาย รวมถึงการติดตามงานช่างต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในการให้บริการ การตามงาน หรือเก็บ ยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- Quality Assurance ตรวจสอบของความถูกต้องของการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ สรุปการขายทุกครั้งหลังลูกค้าตกลง Verify ให้ถูกต้อง วางแผน ควบคุม ให้งานเป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนส่งผลกระทบกับลูกค้าโดยตรง

- เพื่อเป็นตัวแทน Feedback ในเรื่องของปัญหาระบบการทำงาน Report ต่างๆ รายชื่อ Promotion ที่ขึ้นไม่ตรง หรือจดทะเบียนไม่ตรง ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาของระบบต่างๆ ได้ ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ

- รายได้เฉลี่ย 30,000 ++

ค่าคอมมิชชั่น

ประกันสังคม

    


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- มีประสบการณ์การทำงาน 4 ปีขึ้นไป

- ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (หมุนเวียน)

- ทำงาน 9.00 - 18.00 น.


: *
: *
: *
: *
: *
: *